Słowiński Mateusz

Zakład Chemii Fizycznej i Radiochemii
Pracownia Spektroskopii Jądrowego Rezonansu Magnetycznego

Pomiar elementów macierzy relaksacji jądrowej układu spinów 1H-13C w cząsteczce chloroformu

Mateusz Słowiński

Promotor: dr hab. Piotr Garbacz

Głównym celem pracy było wyznaczenie operatora charakteryzującego procesy dekoherencji w cząsteczce chloroformu wzbogaconej węglem 13C. Zbadanie procesów relaksacji dla układu spinów 1H-13C pozwoliło na określenie w jaki sposób zachowanie układu odbiega od ewolucji unitarnej.

Za pomocą impulsów o odpowiedniej mocy i długości trwania uzyskano wybrane początkowe stany kwantowe układu [1]. Następnie stan układu został określony za pomocą tomografii stanu kwantowego (QST) [2]. Pozwoliło to uzyskać macierze charakteryzujące każdy ze stanów początkowych jak również stany pośrednie. Na podstawie zmian stanu układu w czasie, wyliczone zostały elementy macierzy relaksacji jądrowej dla cząsteczki 13CHCl3. W rezultacie otrzymano informacje o najistotniejszych mechanizmach relaksacji jądrowej (relaksacja z udziałem anizotropii tensora ekranowania i mechanizmie dipolowo-dipolowym) w tej cząsteczce [3].

Literatura:
[1] Levitt M. H., Spin dynamics: basics of nuclear magnetic resonance, John Wiley and Sons Ltd, West Sussex, PO19 8SQ, England, 2005.
[2] Lee J. S. The quantum state tomography on an nmr system. Lett. A, 305:349, 2002.
[3] Robin K. Harrris, Roderick E. Wasylishen, (Red.), Encyclopedia of NMR, John Wiley and Sons Ltd, volume 7, England 2012.