Awarie/przepustki

Zasady postępowania w przypadku awarii urządzeń

Wszelkie awarie, usterki i wady dotyczące działania różnego typu urządzeń należy zgłaszać:

  • w godz. 8:00-16:00, do sekretariatu (tel. wew. 26-230)
  • po godz. 16:00, portierowi (tel. wew. 26-202 – dotyczy budynku przy ul. Pasteura 1 i tel. wew. 26-770 – dotyczy budynku przy ul. Żwirki i Wigury 101).

Uwaga

  • Prosimy o zwrócenie uwagi na prawidłowe funkcjonowanie urządzeń zasilanych wodą, czy ich praca nie spowoduje ewentualnie zalań innych pomieszczeń (szczególnie przed wolnymi dniami).
  • Prosimy o dokładne zamykanie okien w pomieszczeniach (szczególnie przed wolnymi dniami).

 

Przepustki

  • Przepustki osobowe
    Ze względu na bezpieczeństwo gmachów i osób w nim przebywających pracownicy i doktoranci Wydziału Chemii mogą przebywać na terenie budynków od poniedziałku do soboty w godz. 7:00 do 21:00 bez przepustek. Natomiast w godz. od 21:00 do 7:00 od poniedziałku do soboty oraz w niedziele, święta i dni wolne od pracy (całą dobę) obowiązują przepustki, które można otrzymać w sekretariacie Działu Administracji na podstawie wystąpienia Kierownika Pracowni lub Zakładu. Do przepustek krótkoterminowych (z terminem ważności do 1 roku) nie są wymagane zdjęcia, natomiast do pozostałych (maksymalnie na 3 lata) zdjęcia obowiązują.
  • Przepustki materiałowe
    Na wyniesienie z Wydziału np. sprzętu do serwisu należy uzyskać w sekretariacie Działu Administracji przepustkę materiałową, którą należy okazać na portierni.

 

Druki: