Chemia I stopień

Prowadzony na Wydziale Chemii UW kierunek Chemia to najdłużej oferowany kandydatom kierunek spośród kierunków studiów oferowanych na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Jest on stale modyfikowany, a zmiany mają na celu podniesienie jakości kształcenia i dostosowania kierunku do potrzeb współczesnego, wymagającego rynku pracy.

Wykładowcy pracujący na Wydziale Chemii przykładają dużą uwagę do zoptymalizowania warunków studiowania (obniżenie liczby studentów w grupie zajęciowej nawet do 4 osób, opracowanie stron internetowych poszczególnych przedmiotów, ciągłe dokształcanie na szkoleniach z zakresu pracy zdalnej, nowych narzędzi edukacyjnych, czy wnioskowanie o granty z funduszy innowacji dydaktycznych).

Cechą szczególną studiów I stopnia jest fakt w pełni eksperymentalnych (NIE-literaturowych) prac dyplomowych, gdzie znaczna ilość zajęć laboratoryjnych prowadzona jest na aparatach wykorzystywanych w najnowszych badaniach nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Kierunek Chemia I stopnia ma na celu przekazanie studentom rzetelnych podstaw chemii, aby można je było wykorzystać na bardziej między-obszarowych studiach Chemia II stopnia.

Nasi studenci podczas wykonywania swoich prac dyplomowych biorą udział w badaniach naukowych na poziomie międzynarodowym. Dlatego wielu studentów zostaje laureatami konkursów i zdobywają rokrocznie stypendia ministra nauki i szkolnictwa wyższego za wybitne osiągnięcia w nauce, czy są kierownikami własnych grantów ministra nauki i szkolnictwa wyższego (Diamentowy Grant), a także są wykonawcami licznych grantów fundowanych przez polskie i europejskie agencje.

Rozkład dni adaptacyjnych dla I roku Wydziału Chemii UW w roku akademickim 2022/2023

Miniprzewodnik dla studentów I roku

Zasady rekrutacji 2021/2022

Organizacja roku akademickiego

Plan zajęć

Kierunek Chemia na I miejscu w Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2022

Certyfikat Doskonałości Kształcenia dla kierunku chemia – studia I i II stopnia

Akredytacja European Chemistry Thematic Network (ECTN) dla kierunków Chemia I i II stopnia