Chemia II stopień

Prowadzony na Wydziale Chemii UW kierunek Chemia to najdłużej oferowany kandydatom kierunek spośród kierunków studiów oferowanych na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Jest on stale modyfikowany, a zmiany mają na celu podniesienie jakości kształcenia i dostosowania kierunku do potrzeb współczesnego, wymagającego rynku pracy.

Wykładowcy pracujący na Wydziale Chemii przykładają dużą uwagę do zoptymalizowania warunków studiowania (obniżenie liczby studentów w grupie zajęciowej nawet do 4 osób, opracowanie stron internetowych poszczególnych przedmiotów, ciągłe dokształcanie na szkoleniach z zakresu pracy zdalnej, nowych narzędzi edukacyjnych, czy wnioskowanie o granty z funduszy innowacji dydaktycznych).

Wydział Chemii prowadzi studia II stopnia czterosemestralne, są to studia między-obszarowe. Cechą studiów Chemia II stopnia, która wyróżnia je na tle innych kierunków chemicznych jest praca dyplomowa, gdzie musi być zawarty element nowości naukowej. Powoduje to, że prace dyplomowe magistrantów wpisują się w badania finansowane z grantów naukowych, a ich efekty opisywane są w licznych pracach naukowych.

Nasi studenci podczas wykonywania swoich prac dyplomowych biorą udział w badaniach naukowych na poziomie międzynarodowym. Dlatego wielu studentów zostaje laureatami konkursów i zdobywają rokrocznie stypendia ministra nauki i szkolnictwa wyższego za wybitne osiągnięcia w nauce, czy są kierownikami własnych grantów ministra nauki i szkolnictwa wyższego (Diamentowy Grant), a także są wykonawcami licznych grantów fundowanych przez polskie i europejskie agencje.

 

Zasady rekrutacji 2021/2022

Organizacja roku akademickiego

Plan zajęć

Certyfikat Doskonałości Kształcenia dla kierunku chemia – studia I i II stopnia

Akredytacja European Chemistry Thematic Network (ECTN) dla kierunków Chemia I i II stopnia