Sesja plakatowa magistrantów

Sesja plakatowa magistrantów 2021 – informacja

Szanowni Państwo,

Magistranci, zobowiązani są, nadesłać abstrakt oraz plakat. Abstrakty i plakaty będą umieszczone na stronie internetowej naszego Wydziału.

Plakaty powinny przedstawiać wyniki badań realizowanych w ramach prac magisterskich oraz informacje dodatkowe tj. nazwa pracowni naukowej, kto był kierownikiem i opiekunem, czy ewentualnym wykorzystaniu tych badań .

Każdy Magistrant będzie osobiście prezentował wyniki swoich badań w postaci 2-3 minutowej prezentacji ustnej przed plakatem (tzw. referat posterowy). Obecność kierownika lub opiekuna pracy magisterskiej podczas tej prezentacji będzie obowiązkowa, tak aby mógł wesprzeć studenta w odpowiedziach na pytania. W celu sprawnego przeprowadzenia wystąpień ustnych Studenci są podzieleni na trzy sekcje tematyczne. Sesja magisterska odbywa się zwykle na przełomie maja i czerwca w bieżącym roku akademickim.

Każdy Magistrant ma obowiązek przygotować plakat. Jeśli z jakiś przyczyn (np.: wyjazd naukowy, Erasmus, zwolnienie lekarskie) Magistrant będzie nieobecny podczas sesji plakatowej także ma obowiązek przygotować plakat i „wywiesić” go na tablicy.

Jeśli tematyka pracy jest utajniona to oczywiście Student nie musi przygotowywać plakatu, ale jest zobowiązany podać temat oraz nazwisko kierownika pracy magisterskiej z adnotacją, że badania są objęte procedurą patentową.

W razie ewentualnych pytań lub wątpliwości proszę o kontakt: kskowera@chem.uw.edu.pl.

Szablon abstraktu

Dr Katarzyna Pałka


Archiwum: