Zamówienia publiczne

Ogłoszenia o zamówieniach publicznych:

Zamówienia publiczne aktualnie realizowane przez Wydział Chemii – Aktualne
Zamówienia zrealizowane oraz zamówienia po wyborze ofert – Archiwum

Dla pracowników Wydziału Chemii:

Zawarte umowy na dostawy artykułów piśmienniczych, akcesoriów komputerowych, tonerów do drukarek – Umowy na dostawy
Ważne akty prawne związane z zamówieniami publicznymi – Akty prawne