TRI-BIO-CHEM

Interdyscyplinarne studia doktoranckie TRI-BIO-CHEM
„Od chemii do bioinnowacji dla lepszego życia”;
finansowane przez NCBiR w ramach unijnego projektu POWER 3.2:

www.tribiochem.pl

Zasady rekrutacji na Studia Doktoranckie TRI-BIO-CHEM w roku akad. 2018/2019 – II rekrutacja

Kontakt:
Sekcja Studiów Doktoranckich
Marianna Zapała
pok. 208
tel.: (22) 55-26-215
email: zapala@chem.uw.edu.pl