Strona archiwalna. Zapraszamy do aktualnego serwisu > link

Aktualności:

NEW POSTGRADUATE STUDIES – CLINICAL TRIALS ACADEMY – Methodology, Organization and Monitoring (Registration – until Oct 14th, 2022)

   

Przewodnik dla nowych studentów

Dobra znajomość uniwersyteckich budynków, korzystanie z bibliotek, zapisy na zajęcia, USOS, stypendia, koła naukowe, możliwość wyjazdów zagranicznych – to tylko niektóre z tematów interesujących nowych studentów. Szerokie omówienie spraw związanych ze studiowaniem na Uniwersytecie Warszawskim

Nowy rok akademicki z „HR Excellence in Research”

Jeszcze w tym roku na Uniwersytecie Warszawskim odbędzie się wizyta ekspertów z Komisji Europejskiej, którzy ocenią dotychczas przeprowadzone na uczelni działania w ramach Human Resources Strategy for Researchers. W kolejnej odsłonie kampanii informacyjnej o HR Excellence in

Miniprzewodniki dla studentów I roku

Miniprzewodnik dla kierunku Chemia Miniprzewodnik dla kierunku Chemia jądrowa i radiofarmaceutyki Miniprzewodnik dla kierunku Chemia medyczna Miniprzewodnik dla kierunku Chemiczna analiza instrumentalna

Witamy w gronie studentów Wydziału Chemii UW!

Wszystkich kandydatów, którzy zostali przyjęci na studia, zachęcamy do dołączenia do oficjalnej grupy studentów Uniwersytetu Warszawskiego na Facebooku – Studenci UW! https://bit.ly/studenci-uw Znajdziecie tam Państwo m.in. kampanię #idęnaUW, dzięki której w prosty i przystępny sposób

Information for Students from Ukraine

Dear students from Ukraine, We are currently still awaiting for official legal decisions regarding study opportunities. In the meantime, send us at prodziekan.ds.studenckich@chem.uw.edu.pl your personal data (name, surname, contact e-mail address, name of the university, field of study, courses you

Informacja dla studentów i doktorantów z Ukrainy

Інформація для студентів і аспірантів з України

Organizacja kształcenia – komunikaty i informacje

Rekomendacje dla zajęć studenckich w związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z wirusem SARS-CoV-2

Szanowni Państwo, w związku z decyzjami rządu polskiego w sprawie stopniowego przywracania funkcjonowania Państwa oraz możliwością częściowego powrotu studentów i pracowników na Wydział Kolegium Dziekańskie przygotowało rekomendacje dla zajęć studenckich w związku z zagrożeniem epidemiologicznym

Pismo uczelni na nowy rok akademicki

W wakacje Uniwersytet Warszawski nie zwalniał tempa. Upamiętniliśmy bohaterskie walki żołnierzy „Krybara” na uniwersyteckim muralu. Poznaliśmy wyniki ewaluacji działalności naukowej za lata 2017–2021. Powitaliśmy nowego członka Sojuszu 4EU+. W jesiennym wydaniu pisma „UW” prezentujemy m.in.

Wznowienie naboru wniosków do mikrograntów

W piątek, 16.09.2022 r., ruszył po wakacyjnej przerwie nabór wniosków do mikrograntów UW. Dzięki nim pracownicy UW mogą uzyskać wsparcie w realizacji projektów naukowych oraz prezentacji ich wyników. W ramach mikrograntów dofinansowanie uzyskane z Działań:

Mikrogranty dla doktorantów – edycja 2

Doktorantki i doktorantów UW zapraszamy do składania wniosków w 2. edycji mikrograntów na dofinansowanie aktywności publikacyjnej i naukowej. Celem mikrograntów jest podniesienie jakości badań realizowanych przez doktorantki i doktorantów w związku z przygotowywanymi rozprawami doktorskimi

Druga edycja Programu Mentor

Od 15.09.2022 zespoły z UW mogą składać wnioski w drugiej edycji Programu Mentor (Działanie I.1.1 / IV.1.1). Celem naboru jest wybór do dofinansowania wizyt mentoringowych na UW, wizyt eksperta na UW oraz konsultacji na UW

Doradca ds. ścieżki rozwoju kariery naukowej w BMPB od 1.09.2022 r.

Od 1.09.2022 r. w BMPB UW rozpoczęła pracę Pani Magdalena Chomicka w roli doradczyni ds. ścieżki rozwoju kariery naukowej w ramach działania IDUB IV.1.3 „Od diamentowego grantu do grantu ERC” – tworzenie indywidualnych planów rozwoju

Rozstrzygnięcie konkursu na stypendium dla doktoranta w projekcie SONATA BIS NCN

Rozstrzygnięcie konkursu na stypendium dla doktoranta w ramach projektu Sonata Bis „Rozpoznanie, transport i ekstrakcja soli z wykorzystaniem modułowych receptorów molekularnych”. Komisja stypendialna (dr hab. Jan Romański, dr hab. Karolina Pułka-Ziach, dr hab. Marcin Karbarz)

UW w rankingu szanghajskim 2022

Organizacja ShanghaiRanking Consultancy opublikowała tegoroczną Listę Szanghajską – Academic Ranking of World Universities (ARWU) – zestawienie tysiąca najlepszych uczelni na świecie. Uniwersytet Warszawski został sklasyfikowany w przedziale 401–500. ARWU, zwany też Listą Szanghajską, to międzynarodowy ranking najlepszych

Dofinansowanie odnowienia infrastruktury badawczej

W dniu 16.08.2022 rozpoczął się w ramach Działania I.4.2 nabór wniosków na dofinansowanie odnowienia lub przywrócenia podstawowej funkcjonalności infrastruktury badawczej. O środki mogą wnioskować pracownicy zatrudnieniu na Uniwersytecie Warszawskim, o udokumentowanym dorobku publikacyjnym powstałym przy

Sukces interdyscyplinarnego zespołu pod kierunkiem prof. Macieja Garstki z WB UW z udziałem naukowców z WB, WCh i CNBCh UW

Badania prowadzone pod kierunkiem prof. Macieja Garstki z Zakładu Regulacji Metabolizmu Wydziału Biologii UW pozwoliły skonstruować układ fotowoltaiczny zbudowany z antenowych kompleksów fotosyntetycznych (LHCII), elektrody z przewodzącego grafitu oraz drobnocząsteczkowej pochodnej chinonu biorącej udział w

UW w szanghajskim rankingu dziedzin naukowych 2022

Fizyka prowadzona na UW znajduje się w przedziale miejsc 51-75 tegorocznego szanghajskiego rankingu dziedzin naukowych. Jest najwyższej sklasyfikowaną dyscypliną naukową w rankingu, wśród polskich uczelni. W Global Ranking of Academic Subjects 2022 uwzględniono również 9

Wyniki konkursu „Nowe Idee – Ukraina”

Osiem wniosków uzyskało dofinansowanie w konkursie na wzmacnianie współpracy badaczy z UW z ukraińskim środowiskiem naukowym. Realizacja wyłonionych projektów projektów naukowych przyczyni się do osiągania doskonałości naukowej oraz poprawi międzynarodową rozpoznawalność badań realizowanych na Uniwersytecie.

Wakacyjne pismo uczelni

Medycyna na UW, kolejny etap inwestycji przy Dobrej 55, nowy model migracji uchodźczych, odnowienie wyróżnienia HR Excellence – te i wiele więcej tematów związanych z najnowszymi wydarzeniami oraz projektami naukowymi na Uniwersytecie Warszawskim można znaleźć w

Dotacje na wzrost rozpoznawalności i reputacji czasopism UW

Głównym celem Działania I.2.2. jest wspieranie rozwoju i wzrostu rozpoznawalności badań publikowanych w periodykach będących własnością Uniwersytetu Warszawskiego oraz podniesienie reputacji czasopism wydawanych przez jednostki UW. W projekcie mogą wziąć udział Redakcje czasopism, które są własnością Uniwersytetu Warszawskiego.  Mogą

Sprawozdanie rektora z działalności uczelni w 2021 roku

29 czerwca Senat UW przyjął jednomyślnie „Sprawozdanie rektora Uniwersytetu Warszawskiego z działalności uczelni w 2021 roku”. Dokument zawiera najważniejsze informacje na temat Uniwersytetu, związane m.in. z działalnością naukową i dydaktyczną, współpracą międzynarodową i wymianą akademicką, relacjami

Praktyki nieobowiązkowe dla studentów

Praktyki nieobowiązkowe są koordynowane przez Biuro Karier, które przygotowuje indywidualne porozumienia z firmami. Student, kieruje do Biura mailowo prośbę o przygotowanie porozumienia lub wystawienie skierowania, przesyłając wypełniony formularz praktykanta. Dokument musi zostać przesłany do Biura