Strona archiwalna. Zapraszamy do aktualnego serwisu > link

Wyniki konkursu „Nowe Idee – Ukraina”

Osiem wniosków uzyskało dofinansowanie w konkursie na wzmacnianie współpracy badaczy z UW z ukraińskim środowiskiem naukowym.

Realizacja wyłonionych projektów projektów naukowych przyczyni się do osiągania doskonałości naukowej oraz poprawi międzynarodową rozpoznawalność badań realizowanych na Uniwersytecie. Efektem będą publikacje oraz wnioski o granty naukowe, finansowane ze źródeł zewnętrznych (złożone w terminie 6 miesięcy od dnia zakończenia realizacji projektu).

Przychylając się do wniosku Komisji Konkursowej, Kierownik Programu wyraził zgodę na zwiększenie budżetu konkursu do kwoty 666 138,96 zł.

W konkursie „Nowe Idee – Ukraina” dofinansowanie uzyskały następujące wnioski z Wydziału Chemii UW:

  • Tytuł wniosku: Proteomika fluorobiałek: kompleksowe badania efektów stosowania leków stabilizowanych fluorem
    Wnioskodawca: prof. dr hab. Bulska Ewa, Wydział Chemii UW i Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW
    Przyznane środki: 80 000,00 PLN
  • Tytuł wniosku: Specjacja As w frakcji rozpuszczonej w wodach odpadowych
    Wnioskodawca: prof. dr hab. Beata Krasnodębska-Ostręga, Wydział Chemii UW
    Przyznane środki: 30 000,00 PLN

 

Źródło: www.inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl


Data publikacji: 23 lipca 2022

Data ostatniej modyfikacji: 01 września 2022