Chemia Stosowana II stopień

Prowadzony na Wydziale Chemii UW kierunek Chemia to najdłużej oferowany kandydatom kierunek spośród kierunków studiów oferowanych na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Jest on stale modyfikowany, a zmiany mają na celu podniesienie jakości kształcenia i dostosowania kierunku do potrzeb współczesnego, wymagającego rynku pracy.

Wykładowcy pracujący na Wydziale Chemii przykładają dużą uwagę do zoptymalizowania warunków studiowania (obniżenie liczby studentów w grupie zajęciowej nawet do 4 osób, opracowanie stron internetowych poszczególnych przedmiotów, ciągłe dokształcanie na szkoleniach z zakresu pracy zdalnej, nowych narzędzi edukacyjnych, czy wnioskowanie o granty z funduszy innowacji dydaktycznych).

Wydział Chemii prowadzi studia II stopnia trzysemestralne, są to studia między-obszarowe. Cechą studiów Chemia II stopnia, która wyróżnia je na tle innych kierunków chemicznych jest praca dyplomowa. Studia te oferowane są dla inżynierów lub magistrów, którzy planują poszerzyć swoją wiedzę o konkretny dział chemii – chemia stosowana i skupić się na jakimś konkretnym zagadnieniu.

Nasi studenci podczas wykonywania swoich prac dyplomowych biorą udział w badaniach naukowych na poziomie międzynarodowym. Dlatego wielu studentów zostaje laureatami konkursów i zdobywają rokrocznie stypendia ministra nauki i szkolnictwa wyższego za wybitne osiągnięcia w nauce, czy są kierownikami własnych grantów ministra nauki i szkolnictwa wyższego (Diamentowy Grant), a także są wykonawcami licznych grantów fundowanych przez polskie i europejskie agencje.

 

Zasady rekrutacji 2021/2022

Organizacja roku akademickiego

Plan zajęć