Kontakt

Główny budynek

Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Pasteura 1
02-093 Warszawa

Budynek Radiochemii

Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Żwirki i Wigury 101
02-089 Warszawa

Administracja

e-mail: chemia@chem.uw.edu.pl
tel.: 22 55 26230

Biuro Dziekana

e-mail: dziekan@chem.uw.edu.pl
tel.: 22 55 26212

Dziekanat Studencki

e-mail: dziekanat_studencki@chem.uw.edu.pl
tel.: 22 55 26207