Program Erasmus+

Kontakt

dr Marcin Strawski
e-mail: marcin@chem.uw.edu.pl
pokój nr: 231
tel. wew.: 26423

 

Wyjazdy dydaktyczne nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć (STA) na rok akademicki 2022/2023

Zgłoszenia na wyjazdy pracowników w celu prowadzenia zajęć odbywają się w sposób ciągły. Dokładna procedura organizacji wyjazdu i dokumentacja są umieszczone pod poniższym adresem:

http://bwz.uw.edu.pl/wyjazdy-dydaktyczne-nauczycieli-akademickich-sta-2022-2023/

Ogólne zasady są zbliżone do obowiązujących w roku poprzednim. Pojawia się jednak kilka zmian:

– jeden pracownik może zgłosić się na 2 wyjazdy STA/rok akademicki

– czas trwania jednego wyjazdu został ograniczony do 5 dni (bez dni podróży)

– promowane są ekologiczne formy podróży – wydłużenie czasu podróży jest akceptowalne i będzie w pełni opłacane (do 3 dni ryczałtu/jedną stronę podróży)

– nie ma możliwości przekładania terminu wyjazdu. Wszelkie zmiany, nawet niezależne od nas, skutkują odwołaniem wyjazdu. Istnieje możliwość aplikowania ponownego na wyjazd, lecz bez gwarancji finansowania.

Aktualne umowy dwustronne Wydziału Chemii UW


Wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych (STT) na rok akademicki 2022/2023

Zgłoszenia na wyjazdy pracowników w celu prowadzenia zajęć odbywają się w sposób ciągły. Dokładna procedura organizacji wyjazdu i dokumentacja są umieszczone pod poniższym adresem:

http://bwz.uw.edu.pl/wyjazdy-pracownikow-szkolenia-stt-2022-2023/

Ogólne zasady są zbliżone do obowiązujących w roku poprzednim. Pojawia się jednak kilka zmian:

– jeden pracownik może zgłosić się na 1 wyjazd STT/rok akademicki

– czas trwania jednego wyjazdu został ograniczony do 5 dni (bez dni podróży)

– promowane są ekologiczne formy podróży – wydłużenie czasu podróży jest akceptowalne i będzie w pełni opłacane (do 3 dni ryczałtu/jedną stronę podróży)

– istnieje możliwość uczestnictwa w kursach językowych. Zgoda na wyjazd jest jednak zależna od aktualnej sytuacji pracownika, jego uczestnictwa w lektoratach prowadzonych w ramach UW i rekomendacji wykładowcy pracownika

– nie ma możliwości przekładania terminu wyjazdu. Wszelkie zmiany, nawet niezależne od nas, skutkują odwołaniem wyjazdu. Istnieje możliwość aplikowania ponownego na wyjazd, lecz bez gwarancji finansowania.