Wydziałowa Komisja Wyborcza

Od 2022 r. Uchwały i Obwieszczenia Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Chemii UW znajdują się w Dzienniku aktów prawnych Wydziału Chemii UW:
https://dokumenty.uw.edu.pl/dziennik/DWChem/SitePages/Strona%20g%C5%82%C3%B3wna.aspx