Władze


prof. dr hab. Andrzej Kudelski
Dziekan Wydziału Chemii
pok. 208
tel.: 22 55-26-211
tel.: 22 55-26-212

Przyjmuje we wtorki w godz. 14.00-15.30prof. dr hab. Beata Krasnodębska-Ostręga
Prodziekan ds. studenckich
pok. 168
tel.: 22 55-26-203

Kontakt za pośrednictwem dziekanatu studenckiego


dr hab. Zbigniew Rogulski
Prodziekan ds. infrastruktury i rozwoju
pok. 208
tel.: 22 55-26-226
tel.: 22 55-26-211

Przyjmuje w poniedziałki w godz. 12.00-13.30 w Biurze Dziekana


prof. dr hab. Sławomir Sęk
Prodziekan ds. ogólnych i finansów
pok. 4.24 (CNBCh)
tel.: 22 55-26-661
tel.: 22 55-26-211

Przyjmuje we wtorki w godz. 10.00-12.00 w Gabinecie Prodziekanów

prof. dr hab. Michał Ksawery Cyrański
Kierownik studiów doktoranckich
pok. 163-2
tel.: 22 55-26-360

Kontakt za pośrednictwem sekcji doktoranckiej