Dr hab. Zbigniew Rogulski

Jest związany z Uniwersytetem Warszawskim od 1995 roku. Tu studiował i obronił doktorat (2004). W 2016 r. na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej uzyskał stopień doktora habilitowanego. Po zakończeniu studiów magisterskich pracował w Instytucie Chemii Przemysłowej (1999–2015) oraz na Uniwersytecie Warszawskim (2004–obecnie). We wrześniu 2012 r. został powołany przez JM Rektora Uniwersytetu Warszawskiego na członka zarządu UWRC sp. z o.o., spółki celowej UW dedykowanej do wsparcia procesu komercjalizacji prac badawczo-rozwojowych. Od grudnia 2016 r. pełni funkcję członka Rady Nadzorczej ww. spółki.

Główne zainteresowania naukowe dotyczą zagadnień związanych z: właściwościami elektrochemicznymi pierwiastków grupy siódmej układu okresowego; modyfikacją, rozwojem i recyklingiem elektrochemicznych źródeł prądu oraz wykorzystaniem radioizotopów w medycynie i przemyśle.

W kadencji 2020-2024 pełni funkcję prodziekana ds. infrastruktury i rozwoju. Główne cele stawiane na obecną kadencję to wsparcie kadry naukowej w procesie prowadzenia badań oraz rozszerzenie współpracy z otoczeniem gospodarczym.

Zainteresowania: gry strategiczne.