Chemiczna Analiza Instrumentalna/ZMITP (inż.)

Od roku 2016/17 na Wydziale Chemii UW został uruchomiony nowy kierunek studiów I stopnia – Chemiczna Analiza Instrumentalna.
Studia zostały przewidziane na 7 semestrów, a ich ukończenie wiąże się z uzyskaniem tytułu zawodowego Inżyniera.

Rozkład dni adaptacyjnych dla I roku Wydziału Chemii UW w roku akademickim 2022/2023

Miniprzewodnik dla studentów I roku

Organizacja roku akademickiego

Plan zajęć

Portal kierunku