Praktyki

Zadbano również o wprowadzenie do programu praktyk zawodowych w wymiarze trzech, sześciu i dziewięciu tygodni, które można realizować w semestrze letnim. Praktyki nie są obowiązkowe, niemniej jednak cieszą się wśród studentów chemii dużym zainteresowaniem. Dzięki zawiązaniu umów o organizacji praktyk studenckich z różnymi ośrodkami, instytucjami i urzędami państwowymi, Wydział Chemii stwarza swoim absolwentom możliwość łatwiejszego odnalezienia się na rynku pracy.

W celu prawidłowego odbycia i zaliczenia praktyk należy postępować zgodnie z instrukcją, która znajduje się na stronie:

http://archiwum.chem.uw.edu.pl/studenci/praktyki-studenckie/