Radiogenomika II stopień

Zachęcamy do obejrzenia filmów reklamowych dot. Radiogenomiki:

Czym jest Radiogenomika? https://youtu.be/Q0YOHlrLEEY 

Kim jest Radiogenomik? https://youtu.be/CWEQdnttc7I

Radiogenomika to więcej niż studia https://youtu.be/v1cQb184suU

 

Radiogenomika to nowy kierunek w ofercie studiów drugiego stopnia Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Kierunek ten został utworzony w odpowiedzi na ciągle rosnącą potrzebę kształcenia ekspertów o interdyscyplinarnych umiejętnościach z pogranicza nauk ścisłych, medycyny i farmacji. Specjalnie skonstruowany program studiów, kładący nacisk na rozwiązywanie problemów badawczych metodą projektów, oferuje zdobycie unikatowej wiedzy, szczególnie z zakresu chemii jądrowej, obrazowania i modelowania molekularnego, genomiki, w tym badań genetycznych, określania podłoża genetycznego różnych chorób, zasad prowadzenia badań w fazie przedklinicznej i klinicznej.

Zgodnie z założeniami programu studiów, absolwenci nowego kierunku zdobędą doświadczenie w zakresie prowadzenia zespołowych prac badawczych, prezentacji uzyskanych wyników oraz oceny możliwości ich zastosowania praktycznego. Dla najlepszych studentów przewidziane są programy stażowe organizowane wspólnie z firmami z otoczenia badań na pograniczu chemii, farmacji i medycyny.

Połączenie wiedzy o zapisanej w genomie informacji genetycznej z najnowszymi technikami obrazowania stanowi jedno z podstawowych założeń medycyny spersonalizowanej, czyli opracowywania terapii dopasowanej do indywidualnego pacjenta.

Organizacja roku akademickiego

Plan zajęć

Deklaracja wyboru kierownika pracy magisterskiej

Informacje dotyczące rekrutacji 2021/2022

Egzamin wstępny na studia II stopnia na kierunku Radiogenomika