Egzamin

Egzamin wstępny na studia II stopnia na kierunku Chemia:

 • Lista rankingowa kandydatów na studia będzie ułożona na podstawie wyniku  z pisemnego egzaminu wstępnego mającego postać testu .
 • Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie 30 punktów.
 • Egzamin składa z 50 pytań, przy czym oczekiwana liczba pytań z głównych przedmiotów kierunkowych nie będzie większa niż:
  • matematyka – 2 pytania
  • fizyka – 2 pytania
  • chemia nieorganiczna i analityczna – 14 pytań
  • chemia fizyczna – 16 pytań (w tym po 2 pytania z chemii kwantowej, spektroskopii molekularnej i krystalochemii)
  • chemia organiczna – 13 pytań (w tym 2 pytania z biochemii)
  • technologia chemiczna – 3 pytania.
 • Szczegółowe wymagania do egzaminu
 • Baza przykładowych pytań do egzaminu wstępnego
  • Matematyka [PDF]
  • Fizyka [PDF]
  • Chemia nieorganiczna i analityczna [PDF]
  • Chemia organiczna i biochemia [PDF]
  • Chemia fizyczna i teoretyczna [PDF]
  • Technologia chemiczna i elementy biotechnologii [PDF]

Egzamin wstępny na studia II stopnia na kierunku Radiogenomika :

 • Lista rankingowa kandydatów na studia będzie ułożona na podstawie postępowania rekrutacyjnego, które obejmuje:
  – prezentację zagadnień zawartych w pracy dyplomowej (35% ostatecznego wyniku)
  – egzamin z wybranych zagadnień (35% ostatecznego wyniku)
  – średnią ocen z ostatniego etapu nauki (30% ostatecznego wyniku)
 • Egzamin obejmuje zagadnienia określone w programie studiów pierwszego stopnia na kierunku : biologia, fizyka lub chemia (do wyboru).
 • Szczegółowe wymagania: