Kontakt

Wydziałowa komisja rekrutacyjna:
ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa
dr hab. Agnieszka Więckowska, prof. ucz. – przewodnicząca
dr hab. Łukasz Tymecki, prof. ucz. – foreign admission
tel.: (+48) 603 181 414 email: rekrutacja.chemia@uw.edu.pl

Opiekunowie kierunków w komisji:

Chemia – Studia I stopnia
Jan Niedziński, tel.: (+48) 22 55 26207, e-mail: jniedz@chem.uw.edu.pl

Chemia medyczna  studia I stopnia inżynierskie
Katarzyna Lewandowska, tel. (+48) 22 55 26204, e-mail: klewandowska@chem.uw.edu.pl

Chemia jądrowa i radiofarmaceutyki – studia I stopnia
Joanna Keller-Perz, tel. (+48) 22 55 26206, e-mail: jkperz@chem.uw.edu.pl

Chemiczna analiza instrumentalna – studia I stopnia inżynierskie
Agnieszka Sytek, tel. (+48) 22 55 26205, e-mail: asytek@chem.uw.edu.pl

Chemia  – Studia II stopnia (oraz Chemistry) 
Joanna Keller-Perz, tel. (+48) 22 55 26206, e-mail: jkperz@chem.uw.edu.pl

Chemia stosowana – studia II stopnia
Joanna Keller-Perz, tel. (+48) 22 55 26206, e-mail: jkperz@chem.uw.edu.pl

Radiogenomika – studia II stopnia
Katarzyna Lewandowska, tel. (+48) 22 55 26204, e-mail: klewandowska@chem.uw.edu.pl

Chemia medyczna – studia II stopnia
Katarzyna Lewandowska, tel. (+48) 22 55 26204, e-mail: klewandowska@chem.uw.edu.pl