Studia II stopnia

Poniżej znajduje się wyciąg z harmonogramu rekrutacji UW na kierunki studiów II stopnia prowadzone przez Wydział Chemii UW. Pełna treść dokumentu znajduje się tutaj.

 

Kierunek: Chemia II stopnia

Rejestracja na studia II stopnia w IRK.

od 4 stycznia 2022
do 22 stycznia 2023

Egzamin wstępny na studia II stopnia.

27 stycznia 2023 09:00

Ogłoszenie wyników.

3 lutego 2023

Terminy składania dokumentów.

od 20 lutego 2023
do 22 lutego 2023

Kierunek: Chemia stosowana II stopnia

Rejestracja na studia II stopnia w IRK.

od 4 stycznia 2022
do 22 stycznia 2023

Egzamin wstępny na studia II stopnia.

27 stycznia 2023 09:00

Ogłoszenie wyników.

3 lutego 2023

Terminy składania dokumentów.

od 20 lutego 2023
do 22 lutego 2023

Kierunek: Chemia medyczna II stopnia

Rejestracja na studia II stopnia w IRK.

od 4 stycznia 2023
do 1 lutego 2023

Egzamin wstępny na studia II stopnia.

od 6 lutego 2023
do 7 lutego 2023

Ogłoszenie wyników.

16 lutego 2023

Przyjmowanie dokumentów.

od 20 lutego 2023
do 22 lutego 2023