Harmonogram

Kierunek: Chemia I stopnia

Rejestracja w IRK na kierunki I stopnia

5 czerwca 2018

Instrukcję rejestracji w IRK znajdziesz w zakładce Baby steps

Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych.

Jest to także ostateczny termin wprowadzenia swoich wyników maturalnych do systemu IRK!

4 lipca 2018

Ogłoszenie wyników rekrutacji na studia I stopnia

13 lipca 2018

Sprawdź swoje konto w IRK!

I tura przyjmowania dokumentów od kandydatów

16 lipca 2018

Zapraszamy osoby zakwalifikowane do dziekanatu ds. studenckich w godz. 10.00-15.00.

Po upłynięciu terminu przyjmowania dokumentów, kandydat, który nie złożył dokumentów traci miejsce na liście zakwalifikowanych.

II tura przyjmowania dokumentów od kandydatów.

Osoby, które znalazły się w terminie wcześniejszym poniżej progu kwalifikującego do przyjęcia, w tej turze zostaną zakwalifikowani w miarę wolnych miejsc pozostałych po I turze.

19 lipca 2018

Zapraszamy osoby zakwalifikowane do dziekanatu ds. studenckich w godz. 10.00-15.00.

Po upłynięciu terminu przyjmowania dokumentów, kandydat, który nie złożył dokumentów traci miejsce na liście zakwalifikowanych.

II tura przyjmowania dokumentów od kandydatów.

Osoby, które znalazły się w terminie wcześniejszym poniżej progu kwalifikującego do przyjęcia, w tej turze zostaną zakwalifikowani w miarę wolnych miejsc pozostałych po II turze.

23 lipca 2018

Zapraszamy osoby zakwalifikowane do dziekanatu ds. studenckich w godz. 10.00-15.00.

Po upłynięciu terminu przyjmowania dokumentów, kandydat, który nie złożył dokumentów traci miejsce na liście zakwalifikowanych.

Ostatni dzień wnoszenia odwołań do Wydziałowej komisji rekrutacyjnej.

7 września 2018

Kierunek: Chemia medyczna I stopnia

Rejestracja w IRK na kierunki I stopnia

5 czerwca 2018

Instrukcję rejestracji w IRK znajdziesz w zakładce Baby steps

Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych.

Jest to także ostateczny termin wprowadzenia swoich wyników maturalnych do systemu IRK!

4 lipca 2018

Ogłoszenie wyników rekrutacji na studia I stopnia

13 lipca 2018

Sprawdź swoje konto w IRK!

I tura przyjmowania dokumentów od kandydatów

16 lipca 2018

Zapraszamy osoby zakwalifikowane do dziekanatu ds. studenckich w godz. 10.00-15.00.

Po upłynięciu terminu przyjmowania dokumentów, kandydat, który nie złożył dokumentów traci miejsce na liście zakwalifikowanych.

II tura przyjmowania dokumentów od kandydatów.

Osoby, które znalazły się w terminie wcześniejszym poniżej progu kwalifikującego do przyjęcia, w tej turze zostaną zakwalifikowani w miarę wolnych miejsc pozostałych po I turze.

19 lipca 2018

Zapraszamy osoby zakwalifikowane do dziekanatu ds. studenckich w godz. 10.00-15.00.

Po upłynięciu terminu przyjmowania dokumentów, kandydat, który nie złożył dokumentów traci miejsce na liście zakwalifikowanych.

II tura przyjmowania dokumentów od kandydatów.

Osoby, które znalazły się w terminie wcześniejszym poniżej progu kwalifikującego do przyjęcia, w tej turze zostaną zakwalifikowani w miarę wolnych miejsc pozostałych po II turze.

23 lipca 2018

Zapraszamy osoby zakwalifikowane do dziekanatu ds. studenckich w godz. 10.00-15.00.

Po upłynięciu terminu przyjmowania dokumentów, kandydat, który nie złożył dokumentów traci miejsce na liście zakwalifikowanych.

Ostatni dzień wnoszenia odwołań do Wydziałowej komisji rekrutacyjnej.

7 września 2018

Kierunek: ec1

Rejestracja w IRK na kierunki I stopnia

5 czerwca 2018

Instrukcję rejestracji w IRK znajdziesz w zakładce Baby steps

Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych.

Jest to także ostateczny termin wprowadzenia swoich wyników maturalnych do systemu IRK!

4 lipca 2018

Ogłoszenie wyników rekrutacji na studia I stopnia

13 lipca 2018

Sprawdź swoje konto w IRK!

I tura przyjmowania dokumentów od kandydatów

16 lipca 2018

Zapraszamy osoby zakwalifikowane do dziekanatu ds. studenckich w godz. 10.00-15.00.

Po upłynięciu terminu przyjmowania dokumentów, kandydat, który nie złożył dokumentów traci miejsce na liście zakwalifikowanych.

II tura przyjmowania dokumentów od kandydatów.

Osoby, które znalazły się w terminie wcześniejszym poniżej progu kwalifikującego do przyjęcia, w tej turze zostaną zakwalifikowani w miarę wolnych miejsc pozostałych po I turze.

19 lipca 2018

Zapraszamy osoby zakwalifikowane do dziekanatu ds. studenckich w godz. 10.00-15.00.

Po upłynięciu terminu przyjmowania dokumentów, kandydat, który nie złożył dokumentów traci miejsce na liście zakwalifikowanych.

II tura przyjmowania dokumentów od kandydatów.

Osoby, które znalazły się w terminie wcześniejszym poniżej progu kwalifikującego do przyjęcia, w tej turze zostaną zakwalifikowani w miarę wolnych miejsc pozostałych po II turze.

23 lipca 2018

Zapraszamy osoby zakwalifikowane do dziekanatu ds. studenckich w godz. 10.00-15.00.

Po upłynięciu terminu przyjmowania dokumentów, kandydat, który nie złożył dokumentów traci miejsce na liście zakwalifikowanych.

Ostatni dzień wnoszenia odwołań do Wydziałowej komisji rekrutacyjnej.

7 września 2018

Kierunek: zm1

Rejestracja w IRK na kierunki I stopnia

5 czerwca 2018

Instrukcję rejestracji w IRK znajdziesz w zakładce Baby steps

Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych.

Jest to także ostateczny termin wprowadzenia swoich wyników maturalnych do systemu IRK!

4 lipca 2018

Ogłoszenie wyników rekrutacji na studia I stopnia

13 lipca 2018

Sprawdź swoje konto w IRK!

I tura przyjmowania dokumentów od kandydatów

16 lipca 2018

Zapraszamy osoby zakwalifikowane do dziekanatu ds. studenckich w godz. 10.00-15.00.

Po upłynięciu terminu przyjmowania dokumentów, kandydat, który nie złożył dokumentów traci miejsce na liście zakwalifikowanych.

II tura przyjmowania dokumentów od kandydatów.

Osoby, które znalazły się w terminie wcześniejszym poniżej progu kwalifikującego do przyjęcia, w tej turze zostaną zakwalifikowani w miarę wolnych miejsc pozostałych po I turze.

19 lipca 2018

Zapraszamy osoby zakwalifikowane do dziekanatu ds. studenckich w godz. 10.00-15.00.

Po upłynięciu terminu przyjmowania dokumentów, kandydat, który nie złożył dokumentów traci miejsce na liście zakwalifikowanych.

II tura przyjmowania dokumentów od kandydatów.

Osoby, które znalazły się w terminie wcześniejszym poniżej progu kwalifikującego do przyjęcia, w tej turze zostaną zakwalifikowani w miarę wolnych miejsc pozostałych po II turze.

23 lipca 2018

Zapraszamy osoby zakwalifikowane do dziekanatu ds. studenckich w godz. 10.00-15.00.

Po upłynięciu terminu przyjmowania dokumentów, kandydat, który nie złożył dokumentów traci miejsce na liście zakwalifikowanych.

Ostatni dzień wnoszenia odwołań do Wydziałowej komisji rekrutacyjnej.

7 września 2018

Kierunek: Chemia II stopnia

Otwarcie rejestracji na studia II stopnia w IRK.

18 maja 2018

I tura (w przypadku niewyczerpania miejsc w I turze, Komisja może przeprowadzić II turę naboru)

Zakończenie rejestracji na studia II stopnia w IRK.

4 czerwca 2018

Egzamin wstępny na studia II stopnia.

5 czerwca 2018

Termin składania dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych w I turze.

2 lipca 2018

Kierunek: ec2

Otwarcie rejestracji na studia II stopnia w IRK.

18 maja 2018

I tura (w przypadku niewyczerpania miejsc w I turze, Komisja może przeprowadzić II turę naboru)

Zakończenie rejestracji na studia II stopnia w IRK.

4 czerwca 2018

Termin składania dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych w I turze.

2 lipca 2018