Chemia Jądrowa i Radiofarmaceutyki I stopień

Od roku akademickiego 2021/22 na Wydziale Chemii UW zostaje uruchomiony nowy kierunek studiów I stopnia –
Chemia Jądrowa i Radiofarmaceutyki.

Przygotowany program studiów, obejmujący przedmioty dedykowane tylko temu kierunkowi, będzie realizowany przy współpracy z Wydziałem Fizyki UW.

Studia zostały przewidziane na 6 semestrów, a ich ukończenie wiąże się z uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata.

Rozkład dni adaptacyjnych dla I roku Wydziału Chemii UW w roku akademickim 2022/2023

Miniprzewodnik dla studentów I roku

Organizacja roku akademickiego

Plan zajęć