Kontakt

Dziekanat Wydziału Chemii
ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa
Godziny pracy w trakcie roku akademickiego:

  • od poniedziałku do środy: 11:00 – 14:00
  • czwartki: 10:00 – 14:00
  • piątki: nieczynny

Pytania można kierować:

  • telefonicznie: (22) 55 26206 lub (22) 55 26205 (Dziekanat ds. Studenckich)
  • na adres e-mail: chemia.jadrowa@chem.uw.edu.pl (Pełnomocnik Kierownika Jednostki Dydaktycznej WCh UW ds. kierunku Chemia Jądrowa i Radiofarmaceutyki)

Opiekun I roku:
dr Katarzyna Pałka
e-mail: opiekunkp@chem.uw.edu.pl
tel. (22) 55 26752