Dziekanat Studencki

ORGANIZACJA PRACY DZIEKANATU STUDENCKIEGO

Dziekanat przyjmuje studentów od poniedziałku do środy, w godzinach: 11.00-14.00, w czwartek w godzinach 10.00-14.00.

Piątek jest dniem wewnętrznym – dokumenty należy pozostawiać wyłącznie w skrzynce przed dziekanatem.

e-mail: dziekanat_studencki@chem.uw.edu.pl

Zaleca się wysyłanie podań przez system USOS. Jednocześnie prosimy wysłać e-mailowo informację o złożeniu takiego podania do odpowiedniego pracownika dziekanatu.

Wiadomość powinna być wysłana z adresu mailowego z domeny: …@student.uw.edu.pl i powinna zawierać:
– tytuł, czyli jasno określony problem oraz
– treść wiadomości musi wyjaśniać problem/zagadnienie oraz zawierać dane studenta (rok, kierunek i numer indeksu)

Podanie w wersji papierowej można dostarczać w godzinach przyjęć dziekanatu, a poza godzinami prosimy o ich pozostawienie w skrzynce korespondencyjnej znajdującej się przed dziekanatem.

 

ZESPÓŁ DZIEKANATU STUDENCKIEGO: