Program ERASMUS+

ZARZĄDZENIE Prodziekana ds. Studenckich NR 1/2021 WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 14 września 2021 r. w sprawie zasad ustalania różnic programowych w związku ze wznawianiem studiów, przenoszeniem się na studia na Uniwersytecie z innej uczelni, odbywaniem części studiów w innej uczelni, zmianą kierunku lub specjalności studiów albo zmianą formy studiów, zasad określania równoważności przedmiotów i etapów studiów oraz uzupełniania zaległości

 

Aktualności

ERASMUS+ wyjazdy na studia w roku akademickim 2022/2023:

– Szczegółowa lista uczelni, z którymi Wydział Chemii ma podpisane umowy bilateralne zawierająca informację o liczbie wolnych miejsc (określająca również stopień studiów) jest zamieszczona pod poniższym linkiem.

Druga tura wyjazdów na studia w ramach programu ERASMUS+.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 14.10.2022 r., a sama procedura jest koordynowana przez Sekcję Erasmus i dotyczy wyjazdów w semestrze letnim 2022/23. W drugiej turze NIE mogą brać udziału studenci, którzy zostali zakwalifikowani w pierwszej turze 2022/23, nawet, jeśli zrezygnują z przyznanego stypendium. Zasady i formularze dot. drugiej tury znajdą Państwo na http://bwz.uw.edu.pl/studia-2022-2023/.

Otworzone konkursy dla studentów i doktorantów do krajów partnerskich:

Izrael – na zagraniczne studia częściowe (SMS) ze stypendium KA107/2020 (studenci i doktoranci). Zasady i formularze znajdą Państwo na stronie BWZ. Pytania w tej sprawie prosimy kierować do p. Sybilli Marinković erasmusbwz@uw.edu.pl; tel. 22 55 24 079 

Gruzja – wyjazd studentów do Ivane Javakhishvili Tbilisi State University (TSU) w ramach uniwersyteckiej umowy o bilateralnej współpracy. Zasady i formularze znajdą Państwo na stronie BWZ. Pytania w tej sprawie prosimy kierować do p. Swietłany Dachno, e-mail: swietlana.dachno@adm.uw.edu.pl, tel. 22 55 20 482

Kursy online Sojuszu 4EU+

Studenci Uniwersytetu Warszawskiego mogą wziąć udział w kursach online organizowanych przez uczelnie Sojuszu 4EU+ w semestrze zimowym 2022/2023. Trwa rejestracja na zajęcia Uniwersytetu w Mediolanie, Uniwersytetu w Heidelbergu i Uniwersytetu Karola. Szczegóły na stronie: https://www.uw.edu.pl/kursy-online-sojuszu-4eu-2/