Praktyki Erasmus+

Projekt „Erasmus – Mobilność edukacyjna (KA103)” w skrócie nazywany Praktykami ERASMUS+, to program, który pozwala uzyskać stypendium Erasmus w celu realizacji praktyki studenckiej za granicą. Z zasady są to trzymiesięczne wyjazdy studenta w wybranie przez niego miejsce. Szczegółowe informacje regulujące wyjazdy na praktyki ERASMUS+ są corocznie ogłaszane przez Biuro Współpracy z Zagranicą. Informacje na ten temat znajdą Państwo na stronie Biura. Zapoznanie się z informacjami tam zawartymi powinno być Państwa pierwszym krokiem. W przypadku niejasności, lub chęci przystąpienia do programu należy się kontaktować z koordynatorem Praktyk Programu ERASMUS+ we wskazanych przez niego godzinach.

Praktyki Krótkoterminowe Erasmus+ 2021/2022 oraz 2022/2023

Praktyki zagraniczne ERASMUS 2019/20