Wykłady z ciekawej chemii

Zapraszamy na wykłady z ciekawej chemii dla uczniów szkół średnich.

W semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023 spotkania te będą się odbywały w formie zdalnej.

Kontakt: dr Katarzyna Kińska (kkinska@chem.uw.edu.pl)