Rada Dydaktyczna

Terminy posiedzeń Rady Dydaktycznej w roku akademickim 2022/2023

26 października 2022 r.
21 grudnia 2022 r.
4 stycznia 2023 r.
1 lutego 2023 r.
15 marca 2023 r.
12 kwietnia 2023 r.
10 maja 2023 r.
14 czerwca 2023 r.
13 września 2023 r.

Zgodnie z § 69 ust. 3, w związku z § 165 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego z 26 czerwca 2019 r. Rada Wydziału Chemii na posiedzeniu w dniu 11 grudnia 2019 r. wybrała nauczycieli akademickich do Rady Dydaktycznej Wydziału Chemii.

W jej skład weszło: 12 nauczycieli akademickich, 6 studentów, 2 doktorantów oraz obserwator bez prawa głosu delegowany przez Wydział Fizyki. Prodziekan ds. Studenckich z urzędu jest przewodniczącą Rady Dydaktycznej i wchodzi w jej skład. Pierwsza kadencja Rady Dydaktycznej upływa z dniem 31 grudnia 2020 r. Do zadań Rady należy projektowanie i monitorowanie procesu kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych na naszym Wydziale.

UCHWAŁA NR 2 UNIWERSYTECKIEJ RADY DS. KSZTAŁCENIA z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie zasad działania rad dydaktycznych na Uniwersytecie Warszawskim

Skład Rady Dydaktycznej:

Przewodnicząca Rady – prof. dr hab. Beata Krasnodębska-Ostręga
Zastępca Przewodniczącej Rady – dr hab. Anna Piątek, prof. ucz. (koordynator kierunku: chemia, chemia stosowana)

dr hab. Krzysztof Turzyński, prof. ucz. (Prodziekan ds. studenckich Wydziału Fizyki UW)
dr hab. Magdalena Markowska (Prodziekan ds. studenckich Wydziału Biologii UW)

prof. dr hab. Barbara Pałys (Pełnomocnik RDCh ds. monitoringu procesu dyplomowania)
dr hab. Marzena Jankowska-Anyszka, prof. ucz. (koordynator kierunku: chemia medyczna)
dr hab. Maciej Chotkowski (koordynator kierunku: energetyka i chemia jądrowa)
dr Joanna Juhaniewicz-Dębińska (koordynator kierunku: chemiczna analiza instrumentalna)
dr hab. Agnieszka Więckowska, prof. ucz. (Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej WCh)
dr hab. Maciej Mazur, prof. ucz. (Przewodniczący Komisji ds. Jakości Kształcenia)

dr hab. Krzysztof Miecznikowski, prof. ucz. (Kierownik Zakładu Dydaktycznego)
dr hab. Tatiana Korona, prof. ucz. (Kierownik Zakładu Dydaktycznego)
dr hab. Marcin Karbarz (Pełnomocnik ds. praktyk)
dr Małgorzata Jeziorska
dr Agnieszka Siporska (Kierownik Laboratorium Dydaktyki Chemii)
dr Anna Zawadzka
dr Anna Zawadzka-Kazimierczuk
dr Dagmara Tymecka (Członek zespołu ds. akredytacji)
dr Bartosz Hamankiewicz (Pełnomocnik RDCh ds. monitoringu praktyk zawodowych)
dr Michał Przybytek

Studenci:
Kamil Gryckiewicz
Sylwia Jopa
Wojciech Lochmajer
Piotr Łętowski
Klaudia Nowak
Ireneusz Tomczyk