Chemia Medyczna (inż.)

Od roku akademickiego 2018/19 na Wydziale Chemii UW zostaje uruchomiony nowy kierunek studiów I stopnia – Chemia Medyczna.

Przygotowany program studiów, obejmujący przedmioty dedykowane tylko temu kierunkowi, będzie realizowany przy współpracy
z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym.

Studia zostały przewidziane na 7 semestrów, a ich ukończenie wiąże się z uzyskaniem tytułu zawodowego Inżynier.

Rozkład dni adaptacyjnych dla I roku Wydziału Chemii UW w roku akademickim 2022/2023

Miniprzewodnik dla studentów I roku

Zasady rekrutacji 2022/2023

Organizacja roku akademickiego

Plan zajęć

Harmonogram letniej sesji egzaminacyjnej 2021/2022

Harmonogram poprawkowej letniej sesji egzaminacyjnej 2021/2022