Samorząd Studencki

Strona w budowie!

 

,,Samorząd tworzą wszyscy Studenci”
Regulamin Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Rada Samorządu Studentów Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
kadencja 2021/2022

Przewodniczący Rady
Piotr Łętowski
piotr.letowski@samorzad.uw.edu.pl

Wiceprzewodniczący Rady
Kamil Gryckiewicz
k.gryckiewicz@student.uw.edu.pl

Członkowie Rady
Jan Kacprzykowski
jan.kacprzykowski@samorzad.uw.edu.pl
Jakub Warowny
j.warowny3@student.uw.edu.pl

Biuro RSS WCh UW mieści się w pokoju nr 18 na poziomie -1.

 

Reprezentanci w Parlamencie Studentów Uniwersytetu Warszawskiego:

 1. Piotr Łętowski
 2. Klaudia Nowak

Przedstawiciele Studentów w Radzie Dydaktycznej:

 1. Kamil Gryckiewicz
 2. Wojciech Lochmajer
 3. Piotr Łętowski
 4. Klaudia Nowak
 5. Ireneusz Tomczyk

Przedstawiciele Studentów w Radzie Wydziału:

 1. Sylwia Jopa
 2. Piotr Łętowski
 3. Klaudia Nowak
 4. Ireneusz Tomczyk