Usługi komercyjne

KONTAKT Z BROKEREM TECHNOLOGII

Firmy poszukujące rozwiązań technologicznych z zakresu chemii, a także naukowcy chcący nawiązać współpracę z przemysłem, proszeni są o kontakt z Uniwersyteckim Ośrodkiem Transferu Technologii : http://www.uott.uw.edu.pl/ tel. (22) 55 40 730