Magazyny

Magazyn Chemiczny (tylko dla pracowników Wydziału Chemii)

Magazyn Szkła i Artykułów Biurowych (tylko dla pracowników Wydziału Chemii)