Badania i popularyzacja

Przykładowe, opublikowane wyniki prac badawczych pracowników Wydziału Chemii UW (zaznaczeni pogrubioną linią), a bezpośrednio związane z wykorzystaniem izotopów

M. Chotkowski, A. Czerwiński (2021) Electrochemistry of technetium, Springer
(pierwsza na świecie monografia w całości poświęcona elektrochemii technetu)

M. Pająk (2020) Microwave enhanced synthesis of halogenated derivatives of L-tyrosine labeled with deuterium in aromatic ring, J Biochem 168(5) 509

M. Chotkowski, D. Połomski, K. Czerwinski (2020) Potential Application of Ionic Liquids for Electrodeposition of the Material Targets for Production of Diagnostic Radioisotopes, Materials, 13(22), 5069

M. Fiedorowicz, M. I. Khan, D. Strzemecki, J. Orzeł, M. Wełniak-Kamińska, A. Sobiborowicz, M. Wieteska, Z. Rogulski, L. Cheda, W. Wargocka-Matuszewska, K. Kilian, C. Szczylik, A. M. Czarnecka (2020) Renal carcinoma CD105−/CD44− cells display stem-like properties in vitro and form aggressive tumors in vivo, Scientific Reports volume 10: 5379

A. Cytryniak, E. Nazaruk, R. Bilewicz, E. Górzyńska, K. Zelechowska-Matysiak, R. Walczak, A. Mames, A. Bilewicz, A. Majkowska-Pilip (2020) Lipidic Cubic-Phase Nanoparticles (Cubosomes) Loaded with Doxorubicin and Labeled with 177Lu as a Potential Tool for Combined Chemo and Internal Radiotherapy for Cancers, Nanomaterials 10: 2272

E. Gniazdowska, P. Koźmiński, P. Halik, M. Bajda, K. Czarnecka, E. Mikiciuk-Olasik, K. Masłowska, Z. Rogulski, Ł. Cheda, K. Kilian, P. Szymański (2019) Synthesis, physicochemical and biological evaluation of tacrine derivative labeled with technetium-99m and gallium-68 as a prospective diagnostic tool for early diagnosis of Alzheimer’s disease, Bioorg Chem 91: 103136

P. Krug, M. Kwiatkowska, I. Mojzych, P. Głowala, S. Dorant, D. Kępińska, M. Chotkowski, K. Janiszewska, J. Stolarski, K. Wiktorska, K. Kaczyńska, M. Mazur (2019) Polypyrrole microcapsules loaded with gold nanoparticles: Perspectives for biomedical imaging, Synthetic Metals 248: 27

M. Chotkowski (2018) Redox interactions of technetium with neptunium in acid solutions, J Radioanal Nucl Chem. 317(1): 527

 

Interesujące raporty opublikowane przez IAEA

Chemia obiegów wodnych reaktorów

Cyklotronowa produkcja radionuklidów

Fizyczne aspekty medycyny nuklearnej

 

Czasopisma wydawane w Polsce poświęcone w całości zagadnieniom wykorzystania promieniowania jonizującego i radioizotopów w medycynie i przemyśle

Postępy Techniki Jądrowej

Nukleonika