Koncepcja kierunku

Chemiczna Analiza Instrumentalna jest interdyscyplinarnym kierunkiem zajmującym się opracowaniem oraz praktycznym zastosowaniem metod pozwalających na określenie ze znaną precyzją i dokładnością składu chemicznego próbki włącznie z przestrzennym uporządkowaniem i rozmieszczeniem, a także zmianami w czasie poszczególnych składników. Pomiar jest kwintesencją nauk przyrodniczych i ścisłych, a także działalności w szeregu dyscyplinach gospodarki. Wiarygodny wynik pomiaru wymaga rzetelności, cierpliwości i szerokiej wiedzy z wielu dyscyplin.

Pierwsze lata studiów to możliwość uzyskania szerokiej i gruntownej wiedzy z chemii fizycznej, nieorganicznej, organicznej, krystalografii i podstaw chemii teoretycznej. Dodatkowo student zapozna się z zasadami zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania pracą w laboratorium i oraz podstawami przedsiębiorczości. Kolejne lata to wybór tematyki pracy inżynierskiej i kierownika dyplomu inżynierskiego. Istnieje możliwość, aby pracą dyplomową współkierował naukowiec niebędący pracownikiem Wydziału Chemii, co umożliwia studentowi wykonanie ciekawej pracy dyplomowej w innej instytucji.

Jednym z priorytetowych celów jest nauczenie studentów obsługi nowoczesnego sprzętu tak, aby po ukończeniu studiów mogli łatwiej zaistnieć na rynku pracy. Badania naukowe prowadzone przez kadrę akademicką Uniwersytetu Warszawskiego pozwalają na wykorzystanie w procesie dydaktycznym wysokiej klasy aparatury naukowej znajdującej się w naszych laboratoriach naukowych np.:

  • Chromatograf HPLC
  • Spektrometr ICP MS
  • Spektrometr absorpcji atomowej
  • Spektrofotometr UV-Vis
  • Spektrofluorymetr