Badania i popularyzacja

Przykładowe, opublikowane wyniki prac badawczych pracowników Wydziału Chemii UW (zaznaczeni pogrubioną linią) związane z chemiczną analizą instrumentalną:

A. Kubiak, A. Ciric, M. Biesaga, Dummy molecularly imprinted polymer (DMIP) as a sorbent for bisphenol S and bisphenol F extraction from food samples, Microchem. J. 156 (2020) 104836.
K. Kłucińska, E. Stelmach, A. Kisiel, K. Maksymiuk, A. Michalska, Nanoparticles of fluorescent conjugated polymers – novel ion-selective optodes, Anal. Chem. 88 (2016) 5644-5648.
K. Strzelak, N. Rybkowska, A. Wiśniewska, R. Koncki, Photometric flow analysis system for biomedical investigations of transferrin speciation in human serum, Anal. Chim. Acta 995 (2017) 43-51.
E. Biaduń, K. Miecznikowski, M. Sadowska, A. Kużelewska, K. Drwal, B. Krasnodębska-Ostręga, Simplification of organic matter before voltammetric determination of Tl(I) and Tl(III) in water using nanostructured photocatalyst and solar light, Anal. Chim. Acta 1076 (2019) 48-54.
O. Syta, B. Wagner, E. Bulska, D. Zielińska, G.Z. Żukowska, J. Gonzalez, R. Russo, Elemental imaging of heterogeneous inorganic archaeological samples by means of simultaneous laser induced breakdown spectroscopy and laser ablation inductively coupled plasma mass spectrometry measurements, Talanta 179 (2018) 784-791.
J.P. Sęk, A. Kasprzak, M. Bystrzejewski, M. Popławska, W. Kaszuwara, Z. Stojek, A.M. Nowicka, Nanoconjugates of ferrocene and carbon-encapsulated iron nanoparticles as sensing platforms for voltammetric determination of ceruloplasmin in blood, Biosens. Bioelectron. 102 (2018) 490-496.
E. Nazaruk, M. Szlęzak, E. Górecka, R. Bilewicz, Y. Osornio, P. Uebelhart, E.M. Landau, Design and Assembly of pH-Sensitive Lipidic Cubic Phase Matrices for Drug Release, Langmuir 30 (2014) 1383-1390.