Rekrutacja

Komisja Rekrutacyjna na podstawie wyników matur, egzaminu dojrzałości bądź innego równoważnego dokumentu sporządza listę rankingową osób zakwalifikowanych na studia na kierunku: Chemiczna Analiza Instrumentalna.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdują się pod linkiem:

https://irk.uw.edu.pl/pl/offer/PELNE2021/programme/S1-CHAI/?from=field:P_CHAI