Program studiów

Program studiów realizowany na kierunku Chemiczna Analiza Instrumentalna (studia pierwszego stopnia) obejmuje oprócz podstaw z zakresu chemii również podstawowe zagadnienia z zakresu matematyki oraz fizyki. Szczególny nacisk w trakcie kształcenia położony jest na dynamicznie rozwijające się metody instrumentalne i techniki pomiarowe, szeroko wykorzystywane w laboratoriach w celu fizykochemicznej analizy próbek a w tym np. nowych leków, katalizatorów czy materiały nanostrukturalnych. Wiele z przedmiotów podstawowych pozwoli na dobre przygotowanie absolwentów kierunku do włączenia się w przyszłości w badania naukowe.