Prof. dr hab. Sławomir Sęk

Absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. W 1998 r. obronił pracę magisterską, a w 2003 r. pracę doktorską, obydwie pod kierunkiem prof. dr hab. Renaty Bilewicz. Odbył staże naukowe na University of California, Berkeley w grupie prof. Marcina Majdy, California State University, Long Beach w grupie prof. Krzysztofa Słowińskiego oraz University of Guelph w grupie prof. Jacka Lipkowskiego. W 2011 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego, natomiast w 2020 r. tytuł profesora.

Jego główne zainteresowania naukowe obejmują bioelektrochemię. W szczególności dotyczą one badań nad strukturą i właściwościami biomimetycznych membran lipidowych oraz ich oddziaływaniami z cząsteczkami o znaczeniu biologicznym, oraz badań nad dalekozasięgowym transportem elektronowym przez peptydy i peptydomimetyki.

W kadencji 2020-2024 pełni funkcję prodziekana ds. ogólnych i finansowych.

Zainteresowania: muzyka rockowa, turystyka górska.