W hołdzie Powstańcom
28 lipca 2022

1 sierpnia, jak co roku, społeczność akademicka UW upamiętni wybuch Powstania Warszawskiego. Uroczystość rozpocznie się o godz. 12.00 na dziedzińcu w pobliżu Bramy Głównej. W 78. rocznicę historycznych wydarzeń odsłonięty zostanie również mural nawiązujący do udziału Grupy Bojowej AK „Krybar” w bohaterskich walkach o teren Uniwersytetu.

W dniu wybuchu powstania, 1 sierpnia 1944 roku, VIII Zgrupowanie I Rejonu I Obwodu AK Warszawa-Śródmieście podjęło próbę odbicia Uniwersytetu Warszawskiego z rąk okupacyjnych wojsk niemieckich. Już wtedy tę jednostkę nazywano „Krybarem”. 5 sierpnia zgrupowanie zostało połączone z dwiema innymi jednostkami, tworząc Grupę Bojową „Krybar”. Kolejne próby przejęcia terenu Uniwersytetu zostały przeprowadzone 23 sierpnia i 2 września. W 2014 roku Senat UW wyróżnił Grupę Bojową „Krybar” Medalem UW.

Co roku na kampusie przy Krakowskim Przedmieściu, przy tablicy upamiętniającej bohaterów tych wydarzeń, Uniwersytet Warszawski wraz ze Środowiskiem Grupy Bojowej „Krybar” Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej organizuje uroczystość wspomnieniową połączoną ze złożeniem kwiatów.

Tegoroczne spotkanie rozpocznie się o godz. 12.00 na dziedzińcu w pobliżu Bramy Głównej (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28). Przewidziane są wystąpienia prof. Jerzego Gaździckiego (pseudonim „Gołąb”), prezesa Środowiska Żołnierzy Grupy Bojowej „Krybar” w Światowym Związku Żołnierzy AK, a także prof. Alojzego Z. Nowaka, rektora UW.

Mural „Krybar”

W dalszej części uroczystości nastąpi prezentacja projektu muralu nawiązującego do historycznego momentu, gdy w czasie Powstania Warszawskiego Powstańcy Grupy Bojowej „Krybar” próbowali odbić teren uczelni z rąk okupantów. Będzie on zdobił fragment muru oporowego, który od strony Parku Kazimierzowskiego i ulicy Oboźnej okala teren Uniwersytetu Warszawskiego. 

Autorem projektu jest Mikołaj Olizar-Zakrzewski, absolwent Wydziału Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Za wykonanie muralu odpowiada zespół artystów takie.pany.

Uczestnicy uroczystości będą mogli otrzymać publikację „Krybar. Reminiscencje”, wydaną przez Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego z okazji 78. rocznicy Powstania Warszawskiego.

O powstańczych działaniach na terenie UW można przeczytać również w książce „Krybar. Uniwersytet w cieniu powstańczych walk”, napisanej przez dr. hab. Roberta Gawkowskiego z Archiwum UW. W publikacji, która ukazała się nakładem Wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego w 2014 roku, znajdują się m.in. opowieści bohaterów powstania o walkach na Powiślu i na terenie UW.

O grupie, którą losy na zawsze połączyły z Uniwersytetem Warszawskim, opowiada także film „Grupa”, który powstał z okazji 70. rocznicy wybuchu powstania.

 

 

Źródło: www.uw.edu.pl


X edycja Konkursu na informację medialną o tematyce ochrony własności intelektualnej, w tym przemysłowej 2022

Urząd Patentowy RP ogłasza X edycję Konkursu na informację medialną o tematyce ochrony własności intelektualnej, w tym przemysłowej.

Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy oraz podnoszenie świadomości społecznej, w tym przede wszystkim przedsiębiorców oraz instytucji otoczenia biznesu, na temat ochrony własności intelektualnej oraz znaczenia tej problematyki dla rozwoju innowacyjności i kreatywności, zwłaszcza w działalności gospodarczej w Polsce. Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne.

Termin składania prac: 14 października 2022 r.

Zgłoszenia należy dostarczyć na adres:
Urząd Patentowy RP
al. Niepodległości 188/192
00-950 Warszawa
z dopiskiem „konkurs na informację medialną”

Wszelkie dodatkowe pytania można kierować na adres: konkurs@uprp.gov.pl

Szczegółowe warunki udziału zostały zawarte w regulaminie konkursu oraz formularzu zgłoszenia.

Więcej informacji o konkursie:

https://uprp.gov.pl/pl/aktualnosci/konkursy-uprp/x-edycja-konkursu-na-informacje-medialna-o-tematyce-ochrony-wlasnosci-intelektualnej-w-tym-przemyslowej-2022


Oferta stypendialna dla doktoranta/doktorantki w projekcie OPUS 22 NCN

Oferta stypendialna dla doktoranta/doktorantki w projekcie badawczym OPUS 22 „Odrażający, Brudni i Źli? – poszukiwanie mechanizmów antyoksydacyjnego działania wybranych organicznych związków azotu i siarki” finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki. Kierownik projektu: prof. dr hab. Grzegorz Litwinienko. Termin przesyłania dokumentów upływa 10 sierpnia 2022 roku. Więcej informacji >> pdf