XVIII Warszawskie Seminarium Doktorantów Chemików – ChemSession’22
10 lipca 2022

 

Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Chemicznego zaprasza doktorantów chemików warszawskich placówek do udziału w XVIII Warszawskim Seminarium Doktorantów Chemików – ChemSession’22. Seminarium odbędzie się 23 września 2022 r. w sposób zdalny.

Seminarium ChemSession jest już tradycją i będzie organizowane w tym roku po raz osiemnasty. Głównym celem jest prezentacja osiągnięć naukowych doktorantów i młodych pracowników nauki z dziedziny chemii oraz dziedzin pokrewnych, a także integracja warszawskiego środowiska chemicznego. Podobnie jak w poprzednich latach planujemy prezentacje wyników prac doktorantów ze wszystkich dziedzin chemii w formie plakatów. Streszczenia wszystkich prezentacji zostaną zamieszczone w materiałach seminarium, które będą rozsyłane uczestnikom w wersji elektronicznej.

Prezentacja plakatów nastąpi poprzez ich umieszczenie na stronie internetowej ChemSession w okresie jednego tygodnia przed dniem Seminarium. Zgodnie z tradycją wszystkie prezentacje będą przedmiotem oceny konkursowej w celu wyłonienia i nagrodzenia najlepszych prac. W pierwszym etapie komisja konkursowa wyłoni szerszą grupę najciekawszych prezentacji. Następnie laureaci seminarium zostaną wyłonieni na podstawie przeprowadzonych przez komisję rozmów z autorami wybranych plakatów. Rozmowy te przeprowadzone będą zdalnie w dniu poprzedzającym seminarium (tj. 22 września br.).

W trakcie sesji plenarnej seminarium jego uczestnicy będą mogli wysłuchać wykładów zaproszonych gości na tematy dotyczące aktualnych zagadnień różnych dyscyplin chemii. Seminarium zakończy oficjalne ogłoszenie autorów wyróżnionych prac.

Zgłoszenia i Prezentacja

Zgłoszenia uczestnictwa, należy dokonać, rejestrując się na stronie seminarium. Prosimy o jednoczesne załączenie tekstów streszczeń prezentacji (język polski lub angielski, w formacie Microsoft Word). Okres przyjmowania zgłoszeń od 8 czerwca do 21 sierpnia 2022 rStreszczenia należy przygotować wg szablonu załączonego na stronie seminarium (zakładka: rejestracja).

Plakaty należy przesłać za pośrednictwem strony seminarium do 31 sierpnia br. Prosimy przygotowanie i przesłanie plakatu w wersji elektronicznej w formie zbioru pdf. Szablon plakatu wraz z wymiarami, preferowaną rozdzielczością oraz maksymalnym rozmiarem zbioru znajdują się na stronie seminarium (zakładka: rejestracja plakatów).

Więcej informacji: www.chemsession.pl

                                                                           prof. dr hab. inż. Robert Nowakowski

                                                                Przewodniczący Oddziału Warszawskiego PTChem


Oferta pracy dla specjalisty ds. eksploatacji aparatury pomiarowej IDUB UW

Uniwersytet Warszawski w związku z realizacją programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” poszukuje Specjalisty ds. eksploatacji aparatury pomiarowej. Termin przesyłania dokumentów upływa 22 lipca 2022 roku. Więcej informacji >> pdf