Konkurs na stanowisko adiunkt w projekcie OPUS NCN
22 lipca 2022

Konkurs na stanowisko adiunkt (grupa pracowników badawczych) w ramach projektu NCN Opus: „Od badania procesów zachodzących w sensorach jonoselektywnych w warunkach prądowych z wykorzystaniem fluorymetrii – do jonoselektywnej spektrofluoroelektrochemii”. Kierownik projektu: prof. dr hab. Agata Michalska. Termin przesyłania dokumentów upływa 21 sierpnia 2022 roku. Więcej informacji >> pdf

Position of adjunct (a group of science positions) in the Opus project entitled „Optical emission insight into processes occurring in the ion-selective sensors operating under electrochemical trigger – towards ion-selective spectrofluoroelectrochemistry” financed by NCN is open for application. Project leader: prof. dr hab. Agata Michalska. Deadline for applications: 21 August 2022. For more info see >> eng