Graduacja Absolwentów rocznika 2019/2020 i 2020/2021 – 09.09.2022
31 sierpnia 2022


Miniprzewodniki dla studentów I roku

Pierwszy wspólny kurs dyplomowy 4EU+
30 sierpnia 2022

Inkubator oraz Wydział Zarządzania, dwie jednostki Uniwersytetu Warszawskiego, który jest członkiem 4EU+, współorganizują pierwszy międzynarodowy kurs dyplomowy w ramach Sojuszu. Skierowany jest do studentów studiów II stopnia, słuchaczy studiów podyplomowych, a także doktorantów i dotyczy przedsiębiorczości oraz zarządzania projektami. Rejestracja trwa do 10 września.

Kurs „Entrepreneurial and Intrapreneurial Project Management Academic Diploma” realizowany jest przez cztery uczelnie partnerskie Sojuszu 4EU+: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Sorboński (tegoroczny główny organizator), Uniwersytet w Mediolanie oraz Uniwersytet w Heidelbergu.

Uczestnicy otrzymają zarówno specjalistyczną wiedzę w zakresie przedsiębiorczości oraz zarządzania projektami, jak i możliwość do wykorzystania jej w praktyce. Kursanci będą pracować w interdyscyplinarnych zespołach. Ich zadaniem jest rozwiązanie jednego z wyzwań zaprezentowanych przez partnerów kursu. Po stronie Uniwersytetu Warszawskiego jest nim Miasto Stołeczne Warszawa.

Współpraca i interdyscyplinarność

Kurs opiera się na eksperymentalnej metodzie nauczania, skoncentrowanej wokół uczenia się poprzez działanie i silną interdyscyplinarność. Składa się z dwóch części:

 • niemal 80 godzin zajęć online pozwalających odkryć podstawowe elementy przedsiębiorczości: identyfikację możliwości przy realizacji innowacyjnych rozwiązań opartych na modelu ekonomicznym, pozyskiwanie dotacji finansowych, pobudzanie kreatywności, inicjowanie działalności biznesowej, prowadzenie negocjacji;
 • spotkań interdyscyplinarnych zespołów projektowych, w których studenci będą pracować nad realnym wyzwaniem pod opieką mentorów.

W zajęciach mogą wziąć udział studenci studiów II stopnia, słuchacze studiów podyplomowych oraz doktoranci zainteresowani szkoleniem w zakresie zarządzania projektami w wielodyscyplinarnym zespole oraz wykorzystaniem wiedzy w autorskim, innowacyjnym projekcie. Dla reprezentantów UW zaplanowano łącznie 10 miejsc.

Harmonogram kursu

 • 10 września: zakończenie rejestracji uczestników
 • 7–11 listopada: kick-off programu w Paryżu
 • 11 listopada 2022 – 17 kwietnia 2023: praca zespołowa nad zadanym przez partnera programu wyzwaniem
 • jesień 2022: kursy online o podstawach przedsiębiorczości
 • styczeń–czerwiec 2023: nauka zarządzania projektami oraz praca w interdyscyplinarnym zespole
 • kwiecień 2023: finał programu, prezentacja pracy uczestników oraz wręczenie dyplomów „Degrees in entrepreneurship and intrapreneurship” na poziomie Bachelor +3 (dyplom Uniwersytetu Sorbońskiego oraz dyplom udziału od wszystkich partnerów działania) w trakcie spotkania w Paryżu.

Opłaty za naukę oraz koszty transportu i zakwaterowania zostaną pokryte przez organizatorów. Aby zarejestrować się na kurs, należy wysłać list intencyjny i CV pod adresem e-mail: 4eudiploma(at)inkubator.uw.edu.pl.

Termin składania wniosków upływa 10 września. Uczestnicy, którzy zostaną przyjęci do programu, zostaną poinformowani o tym drogą mailową po 19 września.

 

Koordynatorki programu:

Barbara Holli, Inkubator UW: basia.holli(at)inkubator.uw.edu.pl;

dr Agnieszka Postuła, Wydział Zarządzania UW: APostula(at)wz.uw.edu.pl.

Więcej informacji o kursie znajduje się na stronie Sojuszu 4EU+ >>

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Odeszła Pani Małgorzata Kabat-Mliczkowska… [*]
29 sierpnia 2022


Studenci Uniwersytetu Warszawskiego szkolą się w zakresie energetyki jądrowej w Korei Południowej
27 sierpnia 2022

Rozpoczęła się dwutygodniowa szkoła letnia dla studentów z sześciu uczelni, trzech polskich i trzech czeskich, poświęcona rozwojowi energetyki jądrowej. Szkoła jest organizowana przez Kepco International Nuclear Graduate School (KINGS) w Ulsan w Korei Południowej, przy wsparciu koreańskiego Ministerstwa Handlu, Przemysłu i Energii (MOTE). Bogaty program szkoły obejmuje wykłady dotyczące budowy i działania różnych typów elektrowni jądrowych, składowania i utylizacji odpadów radioaktywnych oraz wycieczki tzw. techniczne do ważnych miejsc związanych z koreańską energetyką jądrową. Uczestnicy spotkają się także z przedstawicielami Ministerstwa Handlu i Przemysłu, Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz z ambasadorami swoich krajów w Korei. Nie zabraknie także czasu na zapoznawanie się z koreańską kulturą oraz kosztowanie specjałów lokalnej kuchni.

– Trudno wyobrazić sobie uczelnie bardziej różniące się od siebie niż Uniwersytet Warszawski i KINGS – mówi dr hab. Krzysztof Turzyński, prof. ucz., który pojechał wraz ze studentami na rozpoczęcie szkoły, by spotkać się z prezydentem KINGS i przedyskutować sposoby zacieśnienia współpracy dydaktycznej i naukowej. – UW jest dużym, publicznym uniwersytetem, skoncentrowanym na badaniach podstawowych, w którym można studiować kierunki humanistyczne, społeczne oraz ścisłe i przyrodnicze, a niedługo także na kierunku lekarskim. KINGS to niewielka uczelnia techniczna, ściśle specjalizująca się w energetyce jądrowej, związana z największym koreańskim zakładem energetycznym Kepco, odpowiedzialnym za produkcję ponad 90% energii elektrycznej w Korei Płd. Oznacza to, że każda z uczelni ma unikalne doświadczenia, których połączenie może w unikalny sposób wzbogacić kompetencje studentów.

Rozwój współpracy między UW i KINGS będzie dotyczył wspólnej oferty dydaktycznej w ramach kształcenia na odległość oraz możliwości realizacji przez studentów UW prac dyplomowych związanych badaniami rozwojowymi w zakresie energetyki jądrowej prowadzonymi w KINGS. Przygotowanie kompetentnych kadr będzie miało istotne znaczenie dla powodzenia polskiego programu energetyki jądrowej.

Na zdjęciu od lewej: Jan Kłos (energetyka i chemia jądrowa, EChJ), Krzysztof Turzyński, Szymon Zajda (fizyka), Donghwan Kim (zespół ds. współpracy w zakresie energetyki jądrowej, Ministerstwo Handlu, Przemysłu i Energii), Klaudia Zdunek (EChJ), Aleksandra Skruch (EChJ), Adam Malinowski (EChJ), prof. Juyoul Kim (dziekan ds. współpracy i dyrektor Wydziału Inżynierii Elektrowni Jądrowych, KINGS)


26. Festiwal Nauki
26 sierpnia 2022


Wyniki konkursu „Nowe Idee 2B w Priorytetowym Obszarze Badawczym I”
24 sierpnia 2022

W konkursie „Nowe Idee 2B w Priorytetowym Obszarze Badawczym I” dofinansowanie uzyskały następujące wnioski z Wydziału Chemii UW:

 • Tytuł wniosku: Przesuwanie granic powtarzalnej i ultraczułej detekcji antropogenicznych zanieczyszczeń wody – nowa klasa przestrajalnych nanostruktur plazmonowych do kontrolowanych pomiarów za pomocą spektroskopii SERS
  Wnioskodawca: dr Agata Królikowska, Wydział Chemii
  Przyznane środki: 92 007,56 PLN
 • Tytuł wniosku: Katalityczna konwersja dwutlenku węgla do cyklicznych estrów z użyciem nanocząstek złota unieruchomionych w metaloorganicznych sieciach – w poszukiwaniu nowych rozwiązań w przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym
  Wnioskodawca: dr hab. Elżbieta Megiel, prof. ucz.; Wydział Chemii
  Przyznane środki: 100 000,00 PLN
 • Tytuł wniosku: Przełączalne transportery leków anionowych
  Wnioskodawca: dr hab. Michał Chmielewski, prof. ucz.; Wydział Chemii, CNBCh
  Przyznane środki: 100 000,00 PLN
 • Tytuł wniosku: Chiralne nanomateriały dla diagnostyce medycznej
  Wnioskodawca: dr hab. Wiktor Lewandowski, prof. ucz.; Wydział Chemii
  Przyznane środki: 100 000,00 PLN
 • Tytuł wniosku: Identyfikacja mikrozanieczyszczeń gleb – pierwiastki technologicznie krytyczne jako nowe wyzwania analityki środowiska
  Wnioskodawca: prof. dr hab. Beata Krasnodębska – Ostręga, Wydział Chemii
  Przyznane środki: 97 500,00 PLN
 • Tytuł wniosku: Poszukiwanie nowych markerów mikroplastiku w próbkach wody – nowatorskie zastosowanie technik spektrometrii mas (walidacja procedur pomiarowych: LC MS/MS i GC MS/MS)
  Wnioskodawca: prof. dr hab. Ewa Bulska, Wydział Chemii
  Przyznane środki: 100 000,00 PLN

Serdecznie gratulujemy!


Oferta pracy dla stypendysty/ki w projekcie OPUS 21 NCN
22 sierpnia 2022

Oferta pracy dla stypendysty/ki w projekcie badawczym OPUS 21 finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki „Badania laboratoryjne i terenowe procesów starzenia się wtórnego aerozolu organicznego (SOA) w atmosferze na obszarach pozamiejskich”. Kierownik projektu ze strony Uniwersytetu Warszawskiego: dr Kacper Błaziak. Termin przesyłania dokumentów upływa 30 września 2022 roku. Więcej informacji >> pdf


Oferta pracy dla doktoranta-stypendysty w projekcie SONATA 17 NCN

Oferta pracy dla doktoranta-stypendysty w projekcie badawczym SONATA 17 finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki „Aktywacja i transformacja cząsteczki CO2 oraz grup karboksylanowych w obecności pojedyńczych centów metalicznych. Badania mechanizmów reakcji i właściwości cząsteczkowych na polu eksperymentalnym, teoretycznym i statystycznym”. Kierownik projektu: dr Kacper Błaziak. Termin przesyłania dokumentów upływa 30 września 2022 roku. Więcej informacji >> pdf


Oferta pracy dla studenta w projekcie SONATA 17 NCN
21 sierpnia 2022

Oferta pracy dla studenta w projekcie SONATA 17 Narodowego Centrum Nauki „Układ Ni-Mn-Co o strukturze gradientowej jako materiał katodowy do magazynowania energii”. Liczba ofert pracy: 3. Kierownik projektu: dr inż. Dominika Buchberger. Termin przesyłania dokumentów upływa 16 września 2022 roku. Więcej informacji >> pdf

Position of student in the SONATA 17 project entitled „Ni-Mn-Co system with gradient concentration design as cathode material for energy storage” financed by National Science Centre is open for application. Number of job offers: 3. Project leader: dr inż. Dominika Buchberger. Deadline for applications: 16 September 2022. For more info see >> eng