Strona archiwalna. Zapraszamy do aktualnego serwisu > link
Oferta pracy dla studenta w projekcie SONATA BIS 11 NCN
21 sierpnia 2022

Oferta pracy dla studenta w projekcie SONATA BIS 11 Narodowego Centrum Nauki „Opracowanie procedury wykorzystującej metody in-situ i ex-situ do analizy właściwości materiałów elektrodowych podczas cyklowania baterii litowo-jonowych”. Kierownik projektu: dr inż. Dominika Buchberger. Termin przesyłania dokumentów upływa 16 września 2022 roku. Więcej informacji >> pdf

Position of student in the SONATA BIS 11 project entitled „Development of a procedure using in-situ and ex-situ methods to analyze electrode material properties over lithium-ion battery cycles” financed by National Science Centre is open for application. Project leader: dr inż. Dominika Buchberger. Deadline for applications: 16 September 2022. For more info see >> eng


Oferta pracy dla doktoranta w projekcie SONATA BIS 11 NCN

Oferta pracy dla doktoranta w projekcie SONATA BIS 11 Narodowego Centrum Nauki „Opracowanie procedury wykorzystującej metody in-situ i ex-situ do analizy właściwości materiałów elektrodowych podczas cyklowania baterii litowo-jonowych”. Kierownik projektu: dr inż. Dominika Buchberger. Termin przesyłania dokumentów upływa 16 września 2022 roku. Więcej informacji >> pdf

Position of PhD Student in the SONATA BIS 11 project entitled „Development of a procedure using in-situ and ex-situ methods to analyze electrode material properties over lithium-ion battery cycles” financed by National Science Centre is open for application. Project leader: dr inż. Dominika Buchberger. Deadline for applications: 16 September 2022. For more info see >> eng

 


Rozstrzygnięcie konkursu na stypendium dla doktoranta w projekcie SONATA BIS NCN
19 sierpnia 2022

Rozstrzygnięcie konkursu na stypendium dla doktoranta w ramach projektu Sonata Bis „Rozpoznanie, transport i ekstrakcja soli z wykorzystaniem modułowych receptorów molekularnych”.

Komisja stypendialna (dr hab. Jan Romański, dr hab. Karolina Pułka-Ziach, dr hab. Marcin Karbarz) wyłoniła następującą kandydaturę: mgr Damian Jagleniec.

Serdecznie gratulujemy!


Rozstrzygnięcie konkursu o stypendium dla doktoranta-stypendysty w projekcie OPUS 22 NCN

Komisja konkursowa ds. oceny wniosków o przyznanie stypendium dla doktoranta-stypendysty w projekcie OPUS 22 Narodowego Centrum Nauki pod kierownictwem prof. dr. hab. Grzegorza Litwinienko: „Odrażający, Brudni i Źli? – poszukiwanie mechanizmów antyoksydacyjnego działania wybranych organicznych związków azotu i siarki” ogłasza, że konkurs wygrał Pan Wojciech Witkowski.

Serdecznie gratulujemy!


UW w rankingu szanghajskim 2022
16 sierpnia 2022

Organizacja ShanghaiRanking Consultancy opublikowała tegoroczną Listę Szanghajską – Academic Ranking of World Universities (ARWU) – zestawienie tysiąca najlepszych uczelni na świecie. Uniwersytet Warszawski został sklasyfikowany w przedziale 401–500.

ARWU, zwany też Listą Szanghajską, to międzynarodowy ranking najlepszych uczelni świata publikowany od 2003 roku. Uniwersytet Warszawski jest jedną z 11 najlepszych polskich uczelni ujętych w tegorocznym zestawieniu. Razem z Uniwersytetem Jagiellońskim zajmuje miejsce w przedziale 401–500.

Zestawienie otwiera Uniwersytet Harvarda jako najlepsza uczelnia na świecie. Kolejne miejsca również należą do amerykańskich szkół wyższych: Uniwersytetu Stanforda oraz Instytutu Technologicznego Massachusetts (MIT).

Lista Szanghajska tworzona jest na podstawie sześciu wskaźników, m.in. liczby absolwentów i pracowników, którzy otrzymali Nagrodę Nobla lub Medal Fieldsa, liczby autorów najczęściej cytowanych prac naukowych, liczby artykułów w czasopismach „Nature” i „Science”, a także danych dotyczących dorobku publikacyjnego uczelni w wybranych bazach Web of Science™: Science Citation Index Expanded™ oraz Social Sciences Citation Index™.

Pełen ranking ARWU 2022 znajduje się na stronie shanghairanking.com >>

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Dofinansowanie odnowienia infrastruktury badawczej

W dniu 16.08.2022 rozpoczął się w ramach Działania I.4.2 nabór wniosków na dofinansowanie odnowienia lub przywrócenia podstawowej funkcjonalności infrastruktury badawczej.

O środki mogą wnioskować pracownicy zatrudnieniu na Uniwersytecie Warszawskim, o udokumentowanym dorobku publikacyjnym powstałym przy wykorzystaniu aparatury naukowej, której dotyczy wniosek.

Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym do wyczerpania środków lub dnia zakończenia naboru określonego w ogłoszeniu.

Szczegółowe zasady dofinansowania

 

Źródło: www.inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl


Intensywny kurs języka polskiego dla studentów zagranicznych
12 sierpnia 2022

Trwają zapisy na intensywny kurs języka polskiego dla obcokrajowców, którzy kształcą się na Uniwersytecie Warszawskim. Podczas zajęć uczestnicy poznają podstawowe zwroty i słówka w języku polskim, które posłużą do efektywnej komunikacji, nie tylko na uczelni.

Jak co roku Welcome Point UW przygotowuje dla  studentów zagranicznych intensywny dwutygodniowy kurs języka polskiego. Druga tura rejestracji przez system IRK potrwa do 16 sierpnia.

W kursie mogą wziąć udział:

  • studenci drugiego i trzeciego roku studiów I stopnia;
  • studenci czwartego i piątego roku studiów jednolitych magisterskich;
  • studenci studiów II stopnia.

W trakcie 40 godzin zajęć słuchacze poznają podstawowe słownictwo i zwroty konieczne w komunikacji zarówno na uczelni, jak i w życiu codziennym. Podczas kursu będą też mieli okazję wysłuchać wykładów na temat kultury polskiej, a także poznać osoby z różnych stron świata, które przyjechały do Polski by studiować na UW.

Kurs rozpocznie się 19 września i potrwa do końca miesiąca. Zajęcia będą prowadzone od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 13.30, w formie stacjonarnej na terenie kampusu przy Krakowskim Przedmieściu 26/28. Językiem wykładowym będzie język angielski.

Szczegółowe informacje o kursie dostępne są na stronie Welcome Point >>

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Oferta pracy dla lab-manager/senior technician w projekcie SONATA BIS 6 NCN
09 sierpnia 2022

Oferta zatrudnienia na specjalnym stanowisku pomocniczym typu lab-manager/senior technician w projekcie badawczym SONATA BIS 6 finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Inżynieria krystaliczna alkoholi i amin”. Kierownik projektu: dr hab. Łukasz Dobrzycki. Termin przesyłania dokumentów upływa 15 sierpnia 2022 roku. Więcej informacji >> pdf


Nowy nabór do Szkoły Letniej dla Doktorantów
08 sierpnia 2022

Serdecznie zachęcamy do udziału w szkole letniej dla doktorantów, której organizatorem jest Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW.

Tytuł: „Doktorancka szkoła letnia w zakresie metrologii chemicznej i zarządzania laboratorium” / „Doctoral summer school in chemical metrology and laboratory management”.

Liczba punktów ECTS: 5

Termin: 29.08.2022-16.09.2022

Rejestracjahttps://forms.gle/zYLGLwXEaQ2W73BC9

Szkoła letnia jest uzupełnieniem wiedzy z zakresu metrologii chemicznej, jakości badań chemicznych oraz akredytacji. Osiągnięte kompetencje pomogą doktorantom wzmocnić swoją pozycję na rynku pracy i lepiej przygotować się do pracy akademickiej. Program szkoły letniej oferuje uzupełnienie oferty UW o dedykowane zajęcia oferowane w formach wykładowych, innowacyjnych zajęć warsztatowych prowadzone przez zaproszonych specjalistów z UW, jak i spoza UW, m.in. Głównego Urzędu Miar. Zajęcia te nie znajdują się w aktualnych programach szkół doktorskich, ani w ofercie zajęć ogólnouniwersyteckich dla doktorantów, przez co zajęcia tej szkoły letniej mają charakter unikatowy i stanowią ważne uzupełnienie oferty dydaktycznej UW.

Kurs zajęć będzie odbywać się online na platformie Kampus UW, a w wybrane dni będą odbywać się wykłady oraz warsztaty prowadzone online przez pracowników UW, Głównego Urzędu Miar oraz Polskiego Laboratorium Antydopingowego.

Uczestnikiem szkoły letniej może być wyłącznie doktorant Uniwersytetu Warszawskiego, posiadający status doktoranta przez cały okres trwania szkoły letniej, w szczególności doktoranci Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych oraz Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych, jak również studenci studiów doktoranckich. Doktorancka szkoła letnia jest projektem finansowanym z Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego, współfinansowanego ze środków EFS w ramach PO WER ścieżka 3.5.

 

Źródło: www.cnbch.uw.edu.pl


Nauki chemiczne na UW z najwyższą kategorią naukową A+
03 sierpnia 2022

Ministerstwo Edukacji i Nauki przekazało oficjalną decyzję o przyznaniu
Uniwersytetowi Warszawskiemu

kategorii naukowej A+

w dyscyplinie nauki chemiczne

za lata 2017-2021.

UW jest jedną z pięciu jednostek w kraju, której przyznano
najwyższą kategorię w dyscyplinie nauki chemiczne.

Gratulacje dla całej społeczności chemików na UW!

 

Więcej informacji na temat wyników ewaluacji można znaleźć na stronach MEiN:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wyniki-ewaluacji-dzialalnosci-naukowej-za-lata-2017-2021