Strona archiwalna. Zapraszamy do aktualnego serwisu > link

Mikrogranty dla doktorantów – edycja 2

Doktorantki i doktorantów UW zapraszamy do składania wniosków w 2. edycji mikrograntów na dofinansowanie aktywności publikacyjnej i naukowej.

Celem mikrograntów jest podniesienie jakości badań realizowanych przez doktorantki i doktorantów w związku z przygotowywanymi rozprawami doktorskimi oraz ułatwienie ich obrony. Uzyskane fundusze można przeznaczyć na:

  • proofreading,
  • Open Access,
  • udział w kwerendzie zagranicznej,
  • udział w specjalistycznym szkoleniu,
  • udział w zagranicznej konferencji naukowej,
  • krótkoterminowy wyjazd naukowy,
  • długoterminowy wyjazd naukowy,
  • prowadzenie badań naukowych oraz
  • prowadzenie badań naukowych w ramach wyjazdu naukowego.

Nabór prowadzony jest od 16.09.2022 w trybie ciągłym.

Zasady przyznawania dofinansowania

 

Źródło: www.inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl


Data publikacji: 17 września 2022

Data ostatniej modyfikacji: 17 września 2022