Strona archiwalna. Zapraszamy do aktualnego serwisu > link

Druga edycja Programu Mentor

Od 15.09.2022 zespoły z UW mogą składać wnioski w drugiej edycji Programu Mentor (Działanie I.1.1 / IV.1.1).

Celem naboru jest wybór do dofinansowania

  • wizyt mentoringowych na UW,
  • wizyt eksperta na UW oraz
  • konsultacji na UW

wybitnych naukowców z zagranicznych uczelni i instytucji badawczych o wysokiej renomie.

Działania te powinny przyczynić się do umiędzynarodowienia badań prowadzonych na UW, zwiększenia szans badaczy z UW na włączenie się w prace zespołów realizujących przełomowe dla nauki projekty badawcze, podniesienia potencjału naukowego UW, nawiązywania nowych i zacieśniania relacji z uczelniami, instytucjami badawczymi o wysokiej renomie w skali międzynarodowej pozwalających na jej kontynuowanie, podniesienia zdolności publikacyjnej wyników badań realizowanych na UW oraz zwiększenia liczby wniosków z UW o prestiżowe, międzynarodowe granty badawcze.

Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym.

Zasady naboru

 

Źródło: www.inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl


Data publikacji: 15 września 2022

Data ostatniej modyfikacji: 15 września 2022