Strona archiwalna. Zapraszamy do aktualnego serwisu > link

Information for Students from Ukraine

Dear students from Ukraine,

We are currently still awaiting for official legal decisions regarding study opportunities.
In the meantime, send us at prodziekan.ds.studenckich@chem.uw.edu.pl your personal data (name, surname, contact e-mail address, name of the university, field of study, courses you have taken/completed);
If you have any documents confirming the completion of courses from your field of studies (in paper or electronic form) or have the possibility to download the syllabus of individual courses it would be very useful for possible recognition of completed courses.
We will contact you as soon as the decision concerning the admission procedures are taken.

Information for Students from Ukraine

 

23 lutego Senat UW podjął uchwałę w sprawie wyrażenia solidarności z Ukrainą i jej społeczeństwem.

Uchwała nr 121 Senatu UW z 23 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia solidarności z Ukrainą i jej społeczeństwem

Senat Uniwersytetu Warszawskiego wyraża solidarność z Ukrainą, zmagającą się z autorytarną agresją. Nastąpiła eskalacja konfliktu – Federacja Rosyjska pogwałciła integralność terytorialną Ukrainy. W tym trudnym czasie Senat Uniwersytetu Warszawskiego wyraża solidarność z narodem ukraińskim, a zwłaszcza z osobami z Ukrainy, należącymi do społeczności naszej Uczelni. Polska historia uczy, jakim zagrożeniem dla pokoju jest imperializm. Senat Uniwersytetu Warszawskiego wyraża nadzieję, że przyszłość przyniesie Ukrainie oraz światu pokój.

 

JESTEŚMY Z WAMI

Drogie Studentki i Studenci,
Doktorantki i Doktoranci,
Koleżanki i Koledzy Współpracownicy
z Ukrainy

JESTEŚMY Z WAMI

społeczność akademicka
Uniwersytetu Warszawskiego

 

МИ З ВАМИ

Шановні студенти,
аспіранти та колеги з України

МИ З ВАМИ

Академічна спільнота
Варшавського університету

 

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Data publikacji: 10 marca 2022

Data ostatniej modyfikacji: 27 września 2022