Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko studenta-stypendysty w projekcie SONATA BIS 10 NCN
12 marca 2022

Osoby wybrane przez komisję konkursową ds. oceny kandydatów na stanowisko studenta-stypendysty w grancie SONATA BIS 10 NCN: „W poszukiwaniu monokryształów miękkiej materii: złożone układy samoorganizujące się poprzez lokalne grzanie laserowe” to: Magdalena Niewiadomska i Julia Król.

Serdecznie gratulujemy!