Drugi konkurs na organizację konferencji i kongresów
28 marca 2022

Do 100 000 zł można pozyskać na zorganizowanie konferencji lub kongresu zgodnego z tematyką POB w ramach 2. konkursu w Działaniu II.4.1.

Celem konkursu jest zwiększenie rozpoznawalności UW na arenie międzynarodowej poprzez dotarcie z wynikami badań prowadzonych na uczelni do jak najszerszego grona badaczy, w tym do tych, którzy są światowymi liderami w swoich dziedzinach. Aplikacje mogą składać komitety organizacyjne kongresów, reprezentowane przez pracowników UW.

Nabór trwa od 29.03.2022 do 10.05.2022.

Zasady konkursu

 

Źródło: www.inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl