Konkurs o stypendium naukowe dla doktoranta OPUS NCN
24 marca 2022

Konkurs o stypendium naukowe dla doktoranta w ramach projektu OPUS: „Bardziej dokładne modele potencjału elektrostatycznego makrocząsteczek biologicznych i kryształów organicznych niezbędne dla właściwej interpretacji danych z mikroskopii krioelektronowej i z dyfrakcji elektronów – studium możliwości”. Kierownik projektu: prof. dr hab. Paulina Dominiak. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 30 marca 2022 roku. Więcej informacji >> pdf